r מדיניות בריטניה ביחס ליהודי תימן - נוסח תימן

מדיניות בריטניה ביחס ליהודי תימן

23 ינואר

מאמר מיוחד מסוגו המתייחס למדיניות בריטניה אשר שלטה בעיר עדן וסביבתה כלפי יהודי תימן אשר הגיעו אליה למטרות עלייה לארץ ישראל ומסחר.
מאת: טיודור פרפיט.


למאמר לחץ כאן

0