לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

חוברת תשרי התשע"א (ד')

רגע... בהתבוננות ! -    הזמן...    לאוקמי גירסא -  פניני עיוני גירסאות,  בתפילה על הפרנסה הארוכה.

א.  גנוזות -  קטעים על ר"ה ויוהכ"פ- מכת"י תכלאל כמוהר"ר יצחק ב"ר אברהם ונה זיע"א.

ב.  שרשי מנהגי תימן -  כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א. א, פיוט ה' שמעתי. ב, מקום הפיוטים בתפילת ר"ה ויוה"כ. ג, קול התרועה. ד, שופר של ראש השנה.

ג.   כתית למאור – ביאורים בדברי מאור גולת תימן רבינו השתילי זיתים זיע"א,  מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א.  

ד. בירור הלכה -  כה"ר הגאון רבי  פנחס קורח שליט"א, בענין פיוט אחות קטנה בליל יו"ט שני של ר"ה, ובתוכו הובא צילום כת"י תשובה בענין הנ"ל למו"ז כמוהר"ר חיים קורח זיע"א. 

ה.  ביאור הפיוט אחות קטנה - מאת כה"ר הגאון רבי פנחס קורח שליט"א.  

ו. בירור הלכה -  הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א, בעניין אכילת כזית פת בליל יו"ט ראשון של סוכות.

ז.  בירור הלכה – כה"ר הגאון רבי אברהם שמן שליט"א, בענין מנהגי התקיעות במוסף של ר"ה.

ח. מקור התפילות -  פרקים מתוך הקונטריס סדר התפילה על הפרנסה.

ט. הלכות ומנהגים -  סליחות, עירובי תבשילין, ר"ה, ויוהכ"פ.

י. איש על העדה  - מאמר על כמוהר"ר הגאון רבי יוסף צובירי זצ"ל, לרגל עשור לפטירתו. מהרב הגאון רבי אברהם בן משה שליט"א.

ועוד... מדור חמדה גנוזה, מתגובות הקוראים לגליונות קודמים, הקמת ארגון ועמותת אמת ליוסף. ועוד.

עוד...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן