לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

מדור ימי הפסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

אודות

לק"י

אלול התשע"א

שמח ליבי ויגל כבודי בראותי את הקובץ הנכבד 'הלכה ומסורה' ובו גנוזות מתורת רבותינו חכמי תימן זיע"א, חידושי תורה הלכה ומנהג מגדולי הרבנים ויושבי על מדין, ועל ידי זה תרבה הדעת ותרום קרן התורה ולומדיה בעדתינו המפוארת.

ובזה אבא בקריאה לסייע בעדם כל אחד כפי יכלתו, למען יוכלו להמשיך ביתר שאת וביתר עוז להגדיל תורה ולהאדירה, וברכותי שיישר חילם ויוציאו עוד כהנה וכהנה לתועלת הלומדים, בבריות גופא ונהורא מעליא.

הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה

 

מכתב המלצה וקריאת קודש

מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א

רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב

\

ברכה וקריאת קודש

לה"ו בפרוס הימים הנוראים התשע"ג

זכינו לאחרונה לקובץ המפיץ אור תורתם של מאורי העדה שעמדו בפרץ להעמיד את תורת אבותינו ומסורתה על תילה ובראשם מורנו הגדול, הגאון המובהק, רבנו דוד משרקי (מזרחי) זצוק"ל הראשון בקודש שזכינו לביאורו המבהיק והמזהיר לתורת מרן השו"ע וכלשון רבינו דוד צאלח זצ"ל (נכד מהרי"ץ זצ"ל) בהנהגותיו לשו"ע או"ח ובזה"ל. המאיר במיוחד לשון השו"ע ואין מי שיורד לסוף דעת שו"ע זולתו עכ"ל.

גם מאלה החיים עמנו נרם יאיר ויפרח המביעים את תורתם בקו יושר ואמת, השקפה נכונה ולשון נקיה כיאה ללשונם הטהורה בקובץ בשם הלכה ומסורה יקרא, זאת ע"י יוזמים ברוכים בני תורה מצעירי העדה המלאים חכמה ויראה כזק"ן שקנה חכמה.הכואבים את מיעוט היחס לגדולי רבותינו ארזי הלבנון אשר תורתם כשמן אפרסמון, ואכן תורה מחזרת על אכסניא שלה ויש לברך על כך שיש התעוררות להכיר במסורת אבותינו אשר גם חכמים שלא מבני העדה מעלים אותה על נס. אשרינו שזכינו לשמר כמה וכמה הלכות ומסורות מהתלמוד שכבר נשתכחו משאר עדות ישראל.

ולכן באה בקריאה מעומק הלב, שלבו נא את מסורתינו הדגולה בחינת "ואל תטוש תורת אמך" ותנו לצאצאיכם מישור להמשיך בה לתפארתכם ולתפארת בית ישראל וכדי לזכות להמשך מפעל זה אנא בואו לעזרת ד' בגיבורים אלה העושים והמעשים להפיץ את תורת ומסורת אבותינו נ"ע.

וכל המסייע בזה תבוא עליו ברכת טוב ושכרו כפול משמים בזה ובבא.

בברכת

תכתבו בספר החיים ובספר הזיכרון

מנאי

הצ' אברהם אריה יצ"ו

 

י"ח אדר התשע"ב

המלצה - וקריאת קודש

שמח ורחב לבבי לקבל מאת מערכת 'הלכה ומסורה' לפני כל חג ומועד, חוברת הלכות ומנהגים בענין החג – ערוכים בטוב טעם ודעת כשולחן הערוך לפני כל מי שחפץ רק לאכול, ומתאים לכל קהילות עדתינו.

בעיקר בבתי הכנסת שכל מתפלל ימצא את מנהגו. כמו"כ קובץ עיקרי חידושים בירורי הלכות ומנהגים מגדולי רבני עדתינו שליט"א.

וראוים המתנדבים והעוסקים בזה להוציאם לאורה- לברכת התורה אשר יקים את התורה הזאת, לזכות את הרבים בנתיבות אור התורה וההלכה.

ובזה אני פונה בקריאה של חיבה לשוחרי התורה וההלכה לתרום בעין יפה ובטוב לב למפעל התורה הלכה ומסורה, כי אם אין קמח אין תורה וההוצאות מרובות, ויתברכו בנוסף לברכה הנ"ל - לברכת עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.

בברכת התורה לומדיה ומחזיקיה

 

 

מכתב המלצה וקריאת קודש

מאת כה"ר הגאון רבי פנחס קורח שליט"א

רב ביהמ"ד שערי הלכה ב"ב

לק"י יום מוצש"ק סדר נשא את ראש וכו'

 

הנה באתי בזה בשבח קובץ "הלכה ומסורה" היו"ל ע"י מפעל "ארחות הלכה", ועתה הנה לפנינו הקובץ העשירי שהוא עם יתר הקבצים שלפניו מוסיף ועולה בשבח המגיע לכתבים של בירורי הלכה בשרשי מנהגי תימן ובירורי מנהגי קהלות הקודש בתימן במחוזותיהם השונים מפי חכמים וסופרים שהעמיקו לחקור בזאת ומגישים דבר ה' זו הלכה, ואף מוציאים מגנוזות חכמי תימן שלא שזפתם עין.

וכל מי שניחון בעין טובה יבחין במעלות הקבצים הללו, ויוקיר ויכיר תודה לעורכי הקובץ שטרחו ועמלו להגיש לפני ציבור ת"ח ואברכים ובני תורה מתורתם ועמלם של חכמים ונבונים הצמאים לדעת תורת אבות לאמיתה של תורה.

והנה קובץ זה יש בו ברכה רבה הראויה ללימוד ולתלמוד, אך כל זה כרוך בהוצאה כספית גדולה ורבה, והמו"ל נושאים בעול הוצאת הקובץ, ובלי עזרת הציבור עול זה כבד מנשוא, ופונה אני בקריאה של חיבה בוזו כסף בוזו זהב, כדי שיזכו המו"ל להמשיך במלאכת הקודש לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, והנני לברכם שכוונתם הטהורה בזיכוי הרבים תסייע בידם וחפץ ה' בידם יצלח, וזכות התורה תגן בעדם.

ביקרא דאורייתא

הצב"י פנחס קורח

עוד...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק