לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444
שעות פתיחה:

א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00

קבע כדף הבית | הוספה למועדפים

 

 

 

בימי חול המועד החנות תהיה סגורה ותפתח אך ורק בערב חג שני (16.4.17)

בין השעות 9:00-14:00

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
ראשי
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
קרית מהרי"ץ

כל החדשות

היום יום פטירת מאור עדתינו מארי חיים כסאר זלה"ה

היום יום פטירת מאור עדתינו מארי חיים כסאר זלה"ה

חלפה ונשבה ארון הקודש, ונסתלק בוצינא דנהורא מרן הגאון רבי חיים כסאר זצוקללה"ה, ביום המר כ"ב כסלו תש-נח.שנים עברו והעולם איננו אותו עולם שהיה, עולם בלי שכבוד ה' מלא, רבינו הגדול שוכן בתוכו, ואור קדושת תורתו שהאירה פני תבל, מתוך קיטונו הצר ומבעד לפינתו שבעיר הקודש והמקדש, אספה נגהה. בא השמש בצהרים.
9/12/2017
ברוך דיין האמת

ברוך דיין האמת

משתתפים אנו באבלו הכבד של מורינו ורבינו מעתיק השמועה ומנחילה לעדרים, אשר בעוז ותעצומות מבצר ומעמיד הדת על תילה מרן הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א מרא דאתרא ראש העין ומח"ס "שו"ת בית העזרי" על פטירת אחיו הרה"ג נחמיה בסיס זצ"ל
6/12/2017
שבעים פנים לתורה

שבעים פנים לתורה

מאת: ר' יוסף צוריאלי הי"ו.
אוסף הרצאות ודרשות על חמישה חומשי תורה, על המועדים, התפילה ומן המדרשים.
6/12/2017
השבועה המזוייפת

השבועה המזוייפת

יהודי אחד שהיה חייב כסף לגוי כפר בחובו והכחישו. אמר הגוי: אחלף לי יא יהודי (הישבע לי, יהודי). אמר היהודי:
6/12/2017

פרפראות לימי חנוכה

פעם אחת גזרה מלכות יוון הרשעה שלא יעמו ישראל "אמן", ולא "ברוך אתה". לפיכך תיקנו (לומר ברמז) אין כאלהינו וכו' מי כאלהינו וכו' נודה לאלהינו וכו' ברוך אלהינו וכו' אתה הוא אלהינו וכו', ראשי תיבות אמן, ברוך אתה (כדי שלא יבינו. ואף-על-פי-כן כשנתבטלה הגזירה, תקנה לא זזה ממקומה)
6/12/2017
פירוש קיץ המזבח לפרשת וישב

פירוש קיץ המזבח לפרשת וישב

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת וישב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
5/12/2017
שולחן מועד ערוך

שולחן מועד ערוך

דרשות, רעיונות, חידושים וסיפורים על שבת ומועדים מאת: ר' שי שמח הי"ו מחבר ס' “שולחן חופה וקידושין ערוך". מהדורא חדשה מורחבת.
4/12/2017

מגילת בני חשמונאי (מגילת אנטיוכס).

על פי מנהג יהודי תימן המקורי. כולל קרא ותפסיר, הקורא: מארי סאלם ן' סלימאן אלכהן יצ"ו, מנהג זה נשתכח עוד בתימן לפני כמאתיים שנה ודיסק זה יו"ל להחזיר עטרה ליושנה.
4/12/2017
העשיר הגזלן

העשיר הגזלן

אלבהלולי" שהיה אביו קצין הקצינים בעיר צנעא. ולו ב' בנים זה אחמד הנז"ל ואח ב' שמו עלי. שהיה חכם מפולפל. ונתנו הערבים עיניהם בו לעשות אותו קצין תתת אביו. והוא צוה לו אביו שכשימות להריח באזניו אם ריח טוב יוצא מהם.
4/12/2017
פירוש כסף צרוף לפרשת וישב

פירוש כסף צרוף לפרשת וישב

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת וישב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
3/12/2017

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
החנות
קודש לכל חי
מנורת המאור שתילי זיתים
ספר עב הענן
חנוכה
אתר מסורת
נחלת אבות