לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

ארכיון חדשות-1

11 שנים לקיומה של קהילת חניכי הישיבות

11 שנים לקיומה של קהילת חניכי הישיבות

השבת פרשת בשלח יציינו מאות אברכי קהילת חניכי הישיבות בארה''ק, 11 שנים לקיומם של הקהילה ומוסדותיה בנשיאותו של הגר''ש קורח שליט''א רב ואב''ד בני ברק וזקן רבני תימן...
9/01/2014
304 לפטירת אבא שלום אלשבזי זלה"ה

304 לפטירת אבא שלום אלשבזי זלה"ה

לפני 304 שנה בדיוק ביום זה ע"ש לסדר בשלח לשנת ה'ת"ע נסתלק פאר עדתינו רבי שלום ב"ר יוסף שבזי זלה"ה מה שיריו בחיים אף הוא בחיים ושפתותיו דובבות עד היום בפי מירב חכמינו ועדתנו בשבתות ימים טובים ובשמחות הבאות עלינו לשלום. בזכות שירותיו קירב אותנו לאהבת השם ואף הדור הצעיר היום מתקרב לאמונה דרך התיבות הקדושות שחיבר.
10/01/2014
כנס רבני תימן -  על גזירת הגיוס

כנס רבני תימן - על גזירת הגיוס

מוצאי שבת קודש לפרשת כי אני הכבדתי(בא) - בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל "עת צרה היא ליעקב" מחויבים אנו לראות את תקופה קשה זו, כמלחמת קיום התורה, לזעוק ולקרוע שערי שמים ולהעתיר מידי יום בתפילה לביטול זגירה קשה ונוראה זו. ויקויים בנו "וכאשר יענו אותו - כן ירבה וכן יפרוץ" "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"... בכינוס חירום בהשתתפות כל גדולי רבני תימן במוצאי שבת קודש בעיר בני ברק השתתפו למעלה מ-70 רבני קהילות וראשי ישיבות, אשר עוררו וזעקו על הצורך לחזק את בני הישיבות וההורים להילחם בכל הכח נגד גזירת הגיוס למען עולם התורה שישמר בטהרתו. ולחזק את הבית פנימה – את בחורי הישיבות נגד רוחות השמד הנושבות.
8/01/2014
פרשת בשלח להאזנה וצפייה

פרשת בשלח להאזנה וצפייה

קריאת התורה וההפטרה לפרשת בשלח, עם תרגום ואפשרות צפייה של הטקסט בקריאתו של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, וכן קריאת התורה וההפטרה עפ"י שיטת "מסורת מדוייקת" עם אפשרות צפייה של הטקסט בקריאתו של השה"ט דוד כהן הי"ו.
9/01/2014
פירוש כסף צרוף לפרשת בשלח

פירוש כסף צרוף לפרשת בשלח

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת בשלח, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
8/01/2014
עלון אור ההליכות לחודש שבט

עלון אור ההליכות לחודש שבט

עלון אור ההליכות לחודש שבט מאת עמותת הליכות עם ישראל
8/01/2014
חומש תורת חיים

חומש תורת חיים

5 כרכים. המחיר הוא לכרך בודד.
בהגהתם ודיוקם של: מו”ר הרה"ג פנחס קורח שליט"א, הרה"ג מרדכי רמתי שליט"א, הרב דוד תעשה הי”ו ואדם בן נון הי"ו.
7/01/2014
שלום רב לאוהבי תורתך

שלום רב לאוהבי תורתך

6/01/2014
פירוש אור האפילה לפרשת בשלח

פירוש אור האפילה לפרשת בשלח

מוגש לפניכם פירוש אור האפילה לפרשת בשלח, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
6/01/2014
מדרש הגדול לר' דוד עדני

מדרש הגדול לר' דוד עדני

תוכן היצירה המדרשית של יהודי תימן המכונה בשם "מדרש הגדול" ופרטים על המחבר.
ר' דוד עדני המחבר והחיבור - ספקות ופתרונן, שיטת המחבר וחשיבות החיבור, במקום חתימה - משאלה
5/01/2014
ואלה שמות המשפחות

ואלה שמות המשפחות

ואלה מן המשפחות שעלו לא"י מעיר צנעא יע"א - רשימה חלקית
5/01/2014
סוד עיבור השנה

סוד עיבור השנה

בפרשת השבוע כי אני הכבדתי(בא) עם ישראל מתוודע לראשונה להתחלת מניין שנים חדש בעולם. סדר שאומות העולם לא הכירוהו הייחודי לנו - עם הנולד ויוצא ממצרים. מניין חדש זה חכמינו קוראים לו - סוד העיבור. איך דבר זה נתפס כ-סוד? מצגת נפלאה המפרטת לפרטים את המצווה הראשונה שניתנה לעם ישראל כעם: "החדש הזה לכם..."
3/01/2014
תזכורת הערב - עצרת התעוררות

תזכורת הערב - עצרת התעוררות

במלאות שלושים יום להסתלקות ר' זכריה (יחיא) בן-משה ז"ל ומרתא שרה (סעדה) בת מארי יחיא טביב ז"ל
2/01/2014
פירוש קיץ המזבח לפרשת כי אני הכבדתי (בא)

פירוש קיץ המזבח לפרשת כי אני הכבדתי (בא)

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת כי אני הכבדתי (בא), פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
1/01/2014
משפחת בניה הסופר - האמנם מעודד  הוא נכדו?

משפחת בניה הסופר - האמנם מעודד הוא נכדו?

משפחת בניה הסופר היא משפחת סופרים אומנים שפעלה בצנעא. מעיון בקולופונים של כתבי יד עולה שגם שלושת בניו (דוד, יוסף וסעדיה) ונכדו (אביגד בן דוד), ויש אומרים שגם בתו מרים, עסקו במלאכת הסופרות.
במאמרו של ריגלר (מיכאל ריגלר, "בניה הסופר וצאצאיו", פעמים 64 (תשנ"ה), עמ' 54–67) מוזכר נכד נוסף לבניה הסופר בשם מעודד בן דוד בן בניה. האמנם מעודד זה הוא נכדו של בניה הסופר?
ראה על כך בדברי אב"ן המובאים לקמן.
31/12/2013
ידיד נפשי - עת"א תבק"ש קמ"ח

ידיד נפשי - עת"א תבק"ש קמ"ח

שלושת יוצריה הגדולים של שירת תימן הם ר' זכריה אלצ'אהרי, ר יוסף בן ישראל, ור' שלם שבזי. אלו הותירו אחריהם למעלה מאלף שירים, שזכו לתפוצה גדולה בקרב יהודי תימן. מאמר המעיד על הקשר בין ר' זכריה אלצאהרי בשבח ר' יוסף בן ישראל שני גדולי השירה העברית בתימן במאות הט"ז-הי"ז
31/12/2013
פירוש משכיל דורש לפרשת כי אני הכבדתי(בא)

פירוש משכיל דורש לפרשת כי אני הכבדתי(בא)

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת כי אני הכבדתי(בא), פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
30/12/2013
אורח צדיקים כאור נוגה

אורח צדיקים כאור נוגה

30/12/2013
בניה הסופר וצאצאיו

בניה הסופר וצאצאיו

ספרים כתבי יד עתיקי יומין הרבה לא מצאתי פה [תימן] כאשר פיללתי... והיותר ישנים הם כחמש מאות שנה והמדוקדקים שבהם הם מהסופר האומן המדייק בניה הסופר. בעת ביקור יעקב ספיר בשנת 1859 הובא בספרו אבן ספיר.
29/12/2013
עצרת התעוררות

עצרת התעוררות

במלאות שלושים יום להסתלקות ר' זכריה (יחיא) בן-משה ז"ל ומרתא שרה (סעדה) בת מארי יחיא טביב ז"ל
29/12/2013

פרשת וארא

26/12/2013
פרשת וארא להאזנה וצפייה

פרשת וארא להאזנה וצפייה

קריאת התורה וההפטרה לפרשת וארא, עם תרגום ואפשרות צפייה של הטקסט בקריאתו של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, וכן קריאת התורה וההפטרה עפ"י שיטת "מסורת מדוייקת" עם אפשרות צפייה של הטקסט בקריאתו של השה"ט דוד כהן הי"ו.
26/12/2013
פירוש כסף צרוף לפרשת וארא

פירוש כסף צרוף לפרשת וארא

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת וארא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
25/12/2013
תשובות הרב נגר - מעיין המתגבר

תשובות הרב נגר - מעיין המתגבר

ביום שישי שעבר פורסמה כתבה בשבועון "מוקד" בראש העין כתבה של מרדכי יצהרי בענין הספר שו"ת הרב נגר
25/12/2013
המלמד התימני

המלמד התימני

המארי יהודה סלימאן מלמד את תלמידיו, חדרה, תחילת המאה העשרים
24/12/2013
פירוש אור האפילה לפרשת וארא

פירוש אור האפילה לפרשת וארא

מוגש לפניכם פירוש אור האפילה לפרשת וארא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
23/12/2013
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה

מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה

23/12/2013
יהודי תימן וקידוש השם - ד'

יהודי תימן וקידוש השם - ד'

פרק אחרון בסדרת המאמרים - בפרשת וישב אנו מתוודעים לראשונה ברמז לתחילת גלות עם ישראל בכל הדורות. כידוע, גלות מצרים הינה בית אב לכל הגליות כולן... יוסף נמכר על ידי אחיו בשכם, ומשם התחיל להתגלגל סיפור הגלות. יוסף הוא זה אשר התחיל את תהליך ירידתם לגלות, ויוסף הוא זה שמתחיל את תהליך גאולתם. אנו בגלותנו בעוונותינו אך יש לנו תיקון ויעד אמיתי להגיע לגאולה בארצנו.
22/12/2013
הרה"ג שלום נגר שליט"א במרכז חסידות בעלזא

הרה"ג שלום נגר שליט"א במרכז חסידות בעלזא

במוצאי שבת קודש פרשת שמות הגיע הרה"ג שלום נגר שליט"א אל מרכז חסידות בעלזא בקרית בעלזא בירושלים הרב שהגיע כאורח מן המנין להשתתף בטיש של האדמו"ר מבעלזא התקבל...
21/12/2013
פירוש חיי שלום לפרשת שמות

פירוש חיי שלום לפרשת שמות

מוגש לפניכם פירוש חיי שלום לפרשת שמות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
19/12/2013
קול נהי נשמע מתימן

קול נהי נשמע מתימן

הרה"ג עואץ' ב"ר מתנא זצ"ל רב קהילת אלצאהרה בתימן מקונן על הסתלקותו שלרבינו יחיא יצחק הלוי זצ"ל
16/12/2013
פרשת שמות להאזנה וצפייה

פרשת שמות להאזנה וצפייה

קריאת התורה וההפטרה לפרשת שמות, עם תרגום ואפשרות צפייה של הטקסט בקריאתו של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, וכן קריאת התורה וההפטרה עפ"י שיטת "מסורת מדוייקת" עם אפשרות צפייה של הטקסט בקריאתו של השה"ט דוד כהן הי"ו.
19/12/2013
ייחודה של יהדות תימן - ברכות השחר

ייחודה של יהדות תימן - ברכות השחר

בבוקרו של כל יום אנו נוהגים לומר את ברכות השחר . ישנן שלוש שיטות ידועות מתי ואיך אומרים את ברכות השחר.
השיטה הראשונה: לברך את ברכות השחר רק כשמתחייבים בהם, ולפי סדר עשייתם כשנעור האדם משנתו.
השיטה השנייה: לברך את כל הברכות על הסדר בבית הכנסת לפני תפילת שחרית
השיטה השלישית : לברך את כל הברכות על הסדר בבית, כשקם האדם, לאחר נטילת ידיים, לפני תפילת שחרית.
18/12/2013
היום יום פטירתו של הרה"ג יצחק יעקב זצ"ל

היום יום פטירתו של הרה"ג יצחק יעקב זצ"ל

טו בטבת - שנתיים ימים חלפו מאז הסתלקותו של זקננו, מורנו ורבנו הרב יצחק וכידוע, כל מכיריו ידעו כי כל ימי חייו היו קודש לה'. בכל אשר פנה ועסק ראה את מעשה ההשגחה העליונה. שם שמים היה שגור על פיו תדיר, לקיים מה שנאמר "בכל דרכיך דעהו"בכל עת היה מייסר ומחנך את משפחתו ואת בני הקהילה ללכת בדרכי ה', ומייעץ להם בעניינים שברוח מכוח חכמת חייו וניסיונו. את המצוות במעגל השנה קיים בדקדוק ובשמחה, והקפיד להתכונן להם זמן רב מראש. אף ידוע היה כאיש חסדים, וכיבד מהונו מוסדות תורה ותפילה ונזקקים רבים.
18/12/2013
בית מורשת יהדות תימן

בית מורשת יהדות תימן

בית מורשת יהדות תימן הוקם במטרה לרכז את תרבות יהודי תימן לדורותיה.
במוזיאון קיים חומר תיעודי רב ותצוגה על הקהילה היהודית בתימן בארץ ישראל הכוללת: מאות תעודות ותמונות, ספרי קודש, כתבי יד עתיקים, כלי בית, תלבושות וחפצי אומנות.
כמו כן, קיים מרכז למידה בו מצויה ספרות עשירה העוסקת בהיסטוריה, ספרות, שירה, פולקלור ונושאים נוספים במורשת יהדות תימן.
17/12/2013
האתרוג התימני מברוקלין מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א

האתרוג התימני מברוקלין מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א

מתוך ספרו החדש שרואה אור בימים אלו מובא : המעלות שיש באתרוג התימני ידועות הן. שיש בו חדרי זרע חלולים כסמפונות הריאה, ממש כדברי הגמרא בסוכה לו. ועוד ועוד שא"צ לבאר כאן כי זה ידוע לכל הרוצים לידע. אך היות ששמענו שמועות שונות סותרות בענין המסורת, לכן רצינו לברר את הנכון.
17/12/2013
פירוש קיץ המזבח לפרשת שמות

פירוש קיץ המזבח לפרשת שמות

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת שמות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
16/12/2013
יהודי תימן וקידוש השם - ג'

יהודי תימן וקידוש השם - ג'

פרק שלישי בסדרת המאמרים - בפרשת וישב אנו מתוודעים לראשונה ברמז לתחילת גלות עם ישראל בכל הדורות. כידוע, גלות מצרים הינה בית אב לכל הגליות כולן... יוסף נמכר על ידי אחיו בשכם, ומשם התחיל להתגלגל סיפור הגלות. יוסף הוא זה אשר התחיל את תהליך ירידתם לגלות, ויוסף הוא זה שמתחיל את תהליך גאולתם. אנו בגלותנו בעוונותינו אך יש לנו תיקון ויעד אמיתי להגיע לגאולה בארצנו.
15/12/2013
סקר חדש באתר

סקר חדש באתר

כל אחד מאיתנו משפיע, הצביעו לסקר החדש ...
15/12/2013
פרק ריד לפרשת ויחי

פרק ריד לפרשת ויחי

בקריאתו של ר' בועז גדקה הי"ו להאזנה, וכן הנוסח לצפייה מתוך ספר מנורת המאור עם הפירושים "נפש יהודה" ו"חק יעקב", הוצאת מכון "שתילי זיתים". האזנה עריבה.
13/12/2013
מנהג תימן בעניין המפטיר

מנהג תימן בעניין המפטיר

בעדת תימן קיימים מנהגים שונים בעניין מספר הפסוקים שקורא המפטיר. כמו כן מנהג תימן הקדמון היה שבסוף חומש קורא המפטיר חמישה פסוקים דווקא. מצורף בזה מאמר קצר באדיבות אדם בן נון הי"ו.
12/12/2013
פירוש משכיל דורש לפרשת ויחי

פירוש משכיל דורש לפרשת ויחי

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת ויחי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
12/12/2013
פרשת ויחי להאזנה וצפייה

פרשת ויחי להאזנה וצפייה

קריאת התורה וההפטרה לפרשת ויחי, עם תרגום ואפשרות צפייה של הטקסט בקריאתו של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, וכן קריאת התורה וההפטרה עפ"י שיטת "מסורת מדוייקת" עם אפשרות צפייה של הטקסט בקריאתו של השה"ט דוד כהן הי"ו.
12/12/2013
עלון אור ההליכות לחודש טבת

עלון אור ההליכות לחודש טבת

עלון אור ההליכות לחודש טבת מאת עמותת הליכות עם ישראל
11/12/2013

עשירי בטבת שחל בערב שבת

האם משלים התענית עד צאת הכוכבים?
האם מניחים תפילין?
האם יש נפילת פנים?
האם הכהנים נושאים כפיהם?...
11/12/2013
ובחרת בחיים

ובחרת בחיים

אווירת הקרנבל בבחירות לרשות המקומית הייתה בעיצומה. כשהוזמנתי לסניף המפלגה הסתבר לי, שמכוניתי מצאה חן בעיני מטה ההסברה, וזה החליט לגייסה למאמץ המלחמתי של יום הבחירות.
10/12/2013
הגיוני הגיה

הגיוני הגיה

לכל שוחרי לשון הקודש - אודות החוקיות המופלאה הטמונה ביסודות לשון הקודש המצביעה ומעידה על הגייתה הצחה של אותיותיה ותנועותיה.
9/12/2013
פירוש כסף צרוף לפרשת ויחי

פירוש כסף צרוף לפרשת ויחי

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת ויחי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
10/12/2013
מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו

מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו

ברור וידוע, לכל מי שלא ראה אישיותו ולא שתה ממימיו המתוקים, יתפלא על שמועתו הטובה. ולכן אמרו חז"ל, אי לא חזית לאריא חזי למרבעיתיה. גם שלמה המלך עליו השלום רמז בדבריו הנעימים באמרו, ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה. רבי שמעון בן יוחאי אמר, ושבח אני את המתים שכבר מתו, שעסקו בתורה והמיתו עצמם עליה, מן החיים שלא עסקו בתורה. וכן אמרו ז"ל אם אין אתה יודע מה טיבו של אדם שמת, תבין מן החיים בניו וחביריו ותלמידיו, ואז תדע שבחו ומהללו. וזהו ושבח אני את המתים מן החיים
9/12/2013
יהודי תימן וקידוש השם - ב'

יהודי תימן וקידוש השם - ב'

פרק שני בסדרת המאמרים - בפרשת וישב אנו מתוודעים לראשונה ברמז לתחילת גלות עם ישראל בכל הדורות. כידוע, גלות מצרים הינה בית אב לכל הגליות כולן... יוסף נמכר על ידי אחיו בשכם, ומשם התחיל להתגלגל סיפור הגלות. יוסף הוא זה אשר התחיל את תהליך ירידתם לגלות, ויוסף הוא זה שמתחיל את תהליך גאולתם. אנו בגלותנו בעוונותינו אך יש לנו תיקון ויעד אמיתי להגיע לגאולה בארצנו.
8/12/2013
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
קודש לכל חי
מנורת המאור שתילי זיתים
אתר מסורת
החנות