לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

מדור ראש השנה

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1
מוהל מומחה

תולדות רבינו יחיא ב"ר חיים קרח זלה"ה

רבי יחיא ב"ר חיים קרח זלה"ה*

כמוהר"ר יחיא קרח נולד בשנת התר"ג, הוא היה בכור הבנים של רבינו חיים קרח, תחלת לימודו למד אצל סבו כה"ר יוסף קרח, ואח"כ למד אצל אביו עד שהיה גדול בתורה, שימש כרב וחזן בבית כנסת יוסף עואץ, ואח"כ בבית כנסת חבארה עד שעזב את תימן. הוא היה חזן מעולה ותוקע מומחה. עסק בלימוד תשב"ר, צורפות והעתקת ספרים. היה לו כתב מעולה. עם כל זה חייו היו חיי צער ודוחק גדול, בגבור הדוחק ויסורי מחלה שסבל מהם, קם ועזב את תימן בשנות המצור והרעב במטרה לעלות לארץ ישראל, אולי בזה ימצא קץ לתלאותיו. בהגיעו למצרים התעכב שם לצרכי רפוי, בסופו של דבר השתקע במצרים, שם נתנה לרב ומרביץ תורה ושו"ב, ובמשרה זו כיהן עד יום פטירתו. במענה לשאלתו כותבים לו רבני העדה בירושלים תשובה, אותם הם פותחים בזה"ל: נהרי נחלי שלומים, ישפיע לראש צדיק תמים, אור גולל, ענותן כהלל, גומרין עליו את ההלל, מוכתר בשיר למעלות הרב רבי יחיא בכהרה"ג מאור הגולה, לו נאוה תהלה, מהולל בתשבחות, חסידא קדישא ופרישא, המאוה"ג עט"ר מו"ר חיים לבית הקרחי, אתה ה' תשמרהו וכבוד והדר תעטרהו כיר"א.

עוד בהיותו בתימן חבר ספר ובו תפלות וסליחות ובקשות, וכן שירים ומספדות, בספר זה היה משתמש אביו רבי חיים בעת שהיו מתאספים לתפלה על הגשמים והצרות. גם רבי סעדיה אלעוזירי זצ"ל, ראש בית הכנסת אלאוסטא היה מתפלל מאותם תפילות שחיבר הרב יחיא, ספר זה נמצא עדין בכ"י ביד יורשי מ"ו אלעזר קרח.

כמו"כ חבר ספר על הלכות שחיטה וטריפות, וקראו בשם "יברך הזבח", ספר זה נמצא בכ"י במפעל לחשיפת ג"ת של י. ל. נחום בחולון.

גם על התורה חיבר ספר ליקוטים וחידושים בשני כרכים, כרך אחד מכ"י נמצא ביד יורש בתו שהביאתו ממצרים, והכרך השני נשאר בביהכ"ס במצרים, ויש לקוות שביום מן הימים ימצא. רבי יחיא נפטר בשנת התרפ"ט ומנו"כ במצרים.

 

 

 * ספר חכמי היהודים בתימן, ירושלים תשנ"ב, עמ' קעא.

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק