לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00  ברוכים הבאים! 

מדור חג הפסח

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
ליל הסדר בירושלים תשע"ט

פירוש קיץ המזבח לפרשת תרומה

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת תרומה, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
16/02/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת תרומה

 י, ועשו ארון עצי שטים וגו'.

 במדרש מפני מה של עץ, לפי שהתורה נקראת עץ חיים, ע"כ. ודע דחז"ל אמרו שלשה זרים הן, של מזבח זכה אהרן ונטלו. ושל שולחן זכה דוד ונטלו. ושל ארון הרי הוא מונח לכל, שנאמר בי מלכים ימלוכו, עכ"ל. ויש לשאול למה גבי ארון האמות כולן שבורות, והשאר יש בהן אמות שלימות. ויש להשיב דהשאר הם כלולים בכתר תורה שהוא הגדול שבכתרים שהן באין מכחו, כמו שדרשו בספרי על האי קרא ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגו'. ומה שכתבה תורה גבי ארון האמות שבורות, לרמוז לאדם שאינו זוכה לכתר תורה אא"כ אינו מחשיב עצמו לכלום, ככלי השבור שאינו שוה כלום, וכמו שנאמר במשה ונחנו מה. ולפיכך הואיל ושאר כתרים לא באו אלא מכח כתר תורה, הדבר פשוט רלא נכתרו אהרן הכהן ודוד המלך אא"כ הם מתנהגים כדרך שמתנהגים בכתר תורה, שכולן תלויין בו. ד"א ועשו ארון עצי שיטים, במדרש מה כתוב למעלה ויקחו לי תרומה ומיד ועשו ארון עצי שיטים, מה התורה קדומה לכל כך במעשה המשכן הקדים את הארון לכל הכלים, מה האור קדם לכל מעשה בראשית כך התורה הנקראת אור כמה דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, קדמו מעשיה לכל הכלים, עכ"ל. באו ללמדינו שהתורה היא הקודמת לכל, לפי שהיא האור של כל העולם כולו, שאלולי היא אין אדם יכול לישב בחשך. ולפיכך אם האדם אינו עוסק בתורה הרי הוא שרוי בחשך, ואם הוא עוסק בתורה הרי הוא שרוי באור והאדם המשכיל ישתדל לעסוק בתורה הנקראת אור, בכדי שיזכה ליאור באור החיים הנצחיים בעוה"ז ובעוה"ב.

 

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
מצות טעמו וראו