לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
ליל הסדר בירושלים תשע"ט

פירוש קיץ המזבח לפרשת מסעי

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת מסעי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
13/07/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת מסעי

לג, א, אלה מסעי בנ"י וגו'.

       במדרש, אמר הקב"ה למשה כתוב המסעות שנסעו ישראל במדבר כדי שיידעו כמה נסים עשיתי להם בכל מסע ומסע, עכ"ל. וטעם להודעה זאת, בכדי שיתנו אל לבם שהקב"ה עושה עמהן כמה טובות אע"פ שחטאו, ולא נהיה כפויי טובה אלא נודה לשם ב"ה על כל מדה ומדה, ונדע שלטובתינו עשה הקב"ה עמנו כל זה כמאמר תורתינו הקדושה למען ענתך ולמען נסתך להטיבך באחריתך, בכדי שניטע בלבינו אהבתו ויראתו, לפי שהנסים והנפלאות שעושה הקב"ה בעולם כדי שייראו מלפניו כמו שאמר שלמה המע"ה והאלהים עשה שייראו מלפניו. והקדים הכתוב בתחלה מוצאיהם למסעיהם, ולבסוף בהיפך מסעיהם למוצאיהם, לרמוז לגאולה העתידה, לומר שכשם שעשה עמנו נסים ונפלאות ביציאת מצרים כך עתיד לעשות עמנו נסים ונפלאות בגאולה העתידה לבוא שאין לה הפסק וכמו שהבטיחנו על ידי הנביא כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ואז כשיראו האותות והמופתים יחזרו כל באי העולם לדת האמת. ויתקיים בהן מאמר הכתוב כי אז אהפוך אל עמים וגו' ולעבדו שכם אחד בחיינו ובימינו אכי"ר.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן