לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת עקב

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת עקב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
5/08/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת עקב

     יב, ועתה ישראל מה ה"א וגו'.

       במדרש היה ר"מ אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר מה ה"א וגו' אל תקרי מה אלא מאה, עכ"ל. ויש לשאול מה ראה ר"מ דאסמכינהו למאה ברכות למה ה"א. ויש לומר דמה דאסמכינהו למה ה"א, לרמוז בזה שצריך האדם ליתן במחשבתו ערכו ופחיתותו נגד ממ"ה הקב"ה, ויידע שהוא אין בעולם ואינו נחשב לכלום וכמו שמצינו באבותינו הקדושים שלא החשיבו עצמן לכלום, ובפרט משה אהרן שנאמר בהן ונחנו מה. לפי שמדה זו כשילך בה האדם מורה שממש ממ"ה הקב"ה ומרותו עליו, ואז נקל בעיניו ללכת בדרכי התורה והמצוות וכמו שסיים הכתוב ע"ז ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו. ולרמוז על זה באה מה ה"א בהבלעת אל"ף במקום מאה בהברת אל"ף, לומר שתעשה עצמך מה נגד האל"ף שהוא יחידו של עולם. ולפיכך צריך האדם ליתן דעתו על הברכה בשעה שמברך, ויידע לפני מי הוא עומד, וישפיל עצמו, ויברך בנחת וביראת שמים לא במרוצה כדרך שאר המונים, בכדי שתהא הברכה שלימה בלי שום פגם, ויזהר להשלים מאה ברכות בכל יום כמה דכתיב בכל יום אברכך ואהללה שמך לעו"ע.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן