לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

מדור ראש השנה

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת פקודי

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת פקודי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
8/03/2016
פירוש קיץ המזבח לפרשת פקודי

      לח, כא, אלה פקודי המשכן משכן העדת וגו'.

      במדרש זש"ה איש אמונות רב ברכות, זה משה. ואץ להעשיר לא ינקה, זה קרח. מי שהוא נאמן הקב"ה מביא ברכות על ידו, ומי שאינו נאמן ואץ להעשיר לא ינקה, עכ"ל. באו ללמדינו שהאדם ההולך באמת בכל דרכיו יסייעוהו מן השמים בכל הליכותיו, לפי שהאמת הוא עמודו ויסודו של עולם, וההולך באמת ניכר שהוא מודה בשם יתברך שאוחז מדת קונו שכתוב בו אמת, ודרכיו מתוקנים ומעמיד את העולם. וההולך בהיפך ניכר כאילו הוא כופר, ודרכיו מקולקלין ומחריב את העולם רח"ל. לפי שהשקר אין לו יסוד והאמת יש לו יסוד, וכה"א וצדיק באמונתו יחיה. ולפיכך האדם המשכיל ילך בכל הליכותיו במדת האמת והצדק כדי שיוכר שהוא מזרע אבותינו הקדושים, וסמך לדבר תתן אמת ליעקב חסד לאברהם וגו" ובזה יזכה להארה גדולה כמה דכתיב והיה לך ה' לאור עולם וא"ל אכי"ר.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן