לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

פירוש קיץ המזבח לפרשת מטות

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת מטות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
26/07/2016
פירוש קיץ המזבח לפרשת מטות

    ל, ג, וידבר משה וגו' איש כי ידר נדר לה' וגו'.

      במדרש זש"ה אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר וגו', שלמה המע"ה מזהיר לאדם בכתוב הזה שלא ירבה דברים, שכל המרבה דברים מביא חטא שנאמר ברוב דברים לא יחדל פשע, עכ"ל. ללמדינו שלא ניתן רשות לאדם לדבר אלא בדברים ההכרחיים לצורך גופו לעבודת ה', בכדי שיוכל לעסוק בתורה ולקיים מצוותיו יתברך, אבל בדברים שאין בהן תועלת לאדם אפילו אין בהן משום רכילות ולשה"ר וכיוצא בהן לא ניתן לו רשות לדבר בהן, לפי שהן מלאין ומאבדין חייו של אדם, ואין בהן יתרון לאדם אלא חסרון ופחיתות וגרעון, לפיכך כתבה תורה פרשת נדרים סייג לאדם שלא ירבה בדברים אלא בדברי תורה שהן חייו של אדם וכה"א כי הוא חייך וא"י, אבל בדברי הבל שהן מוציאין את האדם מן העולם בפחי נפש לא. וזהו מה שאמרו חז"ל ע"ז נדרים סייג לפרישות, לומר שיפרוש האדם מרבוי דברים שעתיד ליתן את הדין עליהם, וכמו שסיים הפסוק ע"ז כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. ולפיכך יתרחק האדם מדברים הגורמין לו מיתה רח"ל, ויתקרב לדברים הגורמין לו חיים. וסמך לזה כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא.

 

ספר חדש אמת צרופה
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן