לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת שופטים

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת שופטים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
5/09/2016
פירוש קיץ המזבח לפרשת שופטים

שפטים ושטרים וגו', במדרש אמר להם הקב"ה לישראל כשאתם משמרים את הדינין אני גבוה שנאמר ויגבה ה"צ במשפט, ומשרה שכינתי ביניכם שנאמר והאל הקדוש נקדש בצדקה, ואני גואל אתכם שנאמר כא"ה שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות, עכ"ל. ללמדינו שכשאנחנו משמרים את הדינים והולכים אחריהן באמת ובלבב שלם אזי הקב"ה משגיח בנו, וכביכול הקב"ה מתגבה ומתעלה ומתנשא, שזה כבוד לשם ב"ה. וכל זה כדי שנדע דרכי הב"ה ונלך בתמימות כמו שנצטוינו, לפי שהן מודיעין לנו איך נלך, ואז נזכה בעבור זה לגאולה שלימה כמו שהבטיחנו ע"י הנביא בחיינו ובימינו אכי"ר.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק