לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת עקב

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת עקב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
3/08/2015
פירוש משכיל דורש לפרשת עקב

 כא, לא תערץ מפניהם כי ה' אלקיך בקרבך אל גדול ונורא.

 יש להקשות למה לא אמר גבור ולכאורה נראה שזהו התואר המצטרך לענין שיראה גבורתו באויבי עמו. ולעד"ן לפרש דלענין מעלת ישראל מדבר ואמר לא תערץ מפניהם כי איך תערוץ מפניהם ויש לך זו המעלה עליהם כי ה' בקרבך שורה מלך בהיכלו בגודל חסדיו ונוראותיו כידוע ליודעי ח"ן, שכ"י בנינה אש מהגבורות וצריכה היא למימי החסדים להמתיק גבורותיה וזהו סוד כי ה"א בקרבך אל גדול, ובזה היא עולה ומתקשרת בקו האמצעי מדת הת"ת הנקרא נורא, ולכן לא אמר גבור, משום דאין זה שבח ומעלה לכ"י בקבלתה הגבורות, כי כבר יש בקרבה גבורות מתחלה מושרשות, ואין גדולתה ותפארתה אלא בהשפיע לה
חסדיו ובהעלותה לחותם על לבו ובזמן שכ"י במדרגה הזאת אין להם לערוץ מפני אויביהם כי ה' בקרבם ומאיר בהם חסדיו ומראה בהם נוראותיו.

 

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן