לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש חיי שלום לפרשת וישלח

11/12/2016
פירוש חיי שלום לפרשת וישלח

   פירש"י מלאכים ממש, הנה הר"ב חיד"א זלה"ה הביא לזה סמך מתי' מחני"ם דסמיך ליה יעו"ש בספרו נ"ק.

   ונלענ"ד אם אפשר שמה שהוצרך רש"י ע"ה לפרש מלאכים ממש דייק לה מדכתיב לעיל מניה ויפגעו בו מלאכי אלהים שכן תמצא ר"ת ו'ישלח י'עקב מ'לאכים ל'פניו גימ' אלהים ולפיכך פירש"י מלאכים ממש דהיינו מלאכי אלהים הנז"ל הרמוז בר"ת הנז' ודו"ק וא"ש ההי"ב.

ספר חדש אמת צרופה
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן