לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת בא

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת בא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
20/01/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת בא

ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה, אפשר לרמוז דידוע כי האיש הישראלי קודם מילה שלו עדיין לא נשלם בו שם הוי"ה ב"ה וידוע שאנו בצלם אלהי"ם ואנו מרכבה לשכינה, הראש נגד היו"ד, וב' ידים נגד ב' ההי"ן, והגוף נגד הוי"ו, וזה הפרצוף העליון נגד הזכר, העטרה נגד היו"ד, ושתי רגלים נגד ב' ההי"ן וברית המעור נגד הוי"ו וזהו הפרצוף התחתון נגד הנוקבא, ועוד אפ' לרמוז כאן בא גי' ג' ידוע כי ג' הקליפות סביב לעטרה והן רוח סערה, ענן גדול, ואש מתלקחת, וכשישראל מתקבצים להסיר הערלה הם מפרידים הקליפה מהקדושה זהו בא אל פרע"ה דהיינו שמפרידים רע מפ"ה שהוא גי' מילה, וכשנגלית היו"ד סוד העטרה אז מתיחד שם הוי"ה ב"ה באדם זהו כ'י א'ני ה'כבדתי ר"ת גי' כ"ו, את לבו ר"ת א"ל, כ"ו היינו היסוד, אל היינו המלכו"ת בסוד ואל זועם בכל יום, בזה מתייחדים יסוד ומ' ואת לב עבדיו ר"ת גי' ק"ו שכשעושה זה אז הוא בסוד צינור ומשפיע סוד הק"ו ובזה מפריד הקש מהבר זהו למען שת"י אותותי ר"ת וס"ת גי' ק"ש וכן תמצא שת"י בגי' ב"ר ק"ש ק"ו שכששומר ברית קודש ומפריד סט"א ממנו אז מייחד ק"ו וב"ר, ק"ו דהי' היסוד ב"ר הי' המלכו"ת שנק' ב"ן שכן תרגום בן בר. שנשארה זכה וברה מהסט"א, ועוד אותותי הוא אות ברית שהיסוד נק' אות, א"נ אותותי שיעסוק בתורה הבנויה על כ"ז אותיות הרמוז בר"ת וידעתם כי אני ובכח זה יבא לידיעת האלהות זהו וידעתם כי אני ה':

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן