לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! מדור חג סוכות


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת משפטים

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת משפטים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
9/02/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת משפטים

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד וגו'. אפשר לומר כי בתחלה קונה אדם נשמה מסטרא דעבד מטטרו"ן, עבד בא"ת ב"ש גי' הנשמה עם גי' אותיות ג' עבד. ואי זכה יתיר יהבין ליה מסטרא דחירו מסטרא דבינה. עברי מעבר הנהר. ידוע שימי שנותינו בהם ע' שנה שהן ז' עשיריות. ושש עשיריות מהם דהיינו אחר י' שנים הראשונים מחוייב האדם ח"וב גדול לעבוד את בוראו אבל העשר שנים הראשונים עדיין הוא קטן וחפשי מהמצות ואם ח"ו עשה בהן עבירה אין עליו שום חיוב ויצא לחפשי בהן חנם. א"נ שש שנים יעבוד כי חייב האדם להיות עובד השי"ת כל משך ו' אלפי שני עלמא. לפי שעיקר ביאת האדם לעיה"ז הוא כדי לעבוד את השי"ת בעסק תורה ובמצות ובמע"ט. ובשביעית היינו באלף השביעי כל הנשמות יוצאין לחירות ונשגב ה' לבדו ביום ההיא:   

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן