לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת אמור

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת אמור, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
29/04/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת אמור

ובת כהן כי תהיה לאיש זר. אפ"ל ובת כהן זו הנשמה שהיא בתו של כהן אל עליון כי תהיה לאיש זר כלומר ששלט בה יצה"ר שהוא איש זר שמסית ומטעה האדם אל עצתו ב"מ אז בתרומת הקדשים לא תאכל כ"י אינה נכנסת למחנה שכינה, ואם האדם מתקן מעשיו ומטהר עצמו במימי התורה שהיא סם חיים אז הוא זוכה לטוב הצפון לצדיקים לעת"ל ונוחל ש"י עולמות ע"י מעשיו הטובים ועסק התורה ובתרומת הקדשים יאכל היינו שיזכה ויכנס למחנה שכינה השי"ת יבש"ל אכי"ר:

ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה וגו'. וב"ת גי' ת"י הם ב' כוללים, בא לרמוז לבית ראשון שעמד ת"י שנ"ה, ובת כהן הוא רמז לישראל שנק' כהנים שני ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ואו' ואתם כהני ה' תקראו. ונבא אל הביאור כי בבית רא' אעפ"י שהיו ישראל עע"ז כמ"ש רז"ל שהיו בו ג' עבירות חמורות ע"ז ג"ע ש"ד מ"מ עדיין הם נחשבים בו לבת הקטנה או לנער קטן בגעגועי אביו ואמו עליו. וידוע שכל מה שהנער עושה לפני אביו אפי' הוא עושה כמה רעות אין אביו ואמו מקפידין עליו כי רחמי אב ואם על בניהם הקטנים, כי תהי"ה גי' ת"ך הוא רמז על בית שני שהיה בו שנאת חנם. ושקלה הכתוב כנגד ג' עבירות הנזכרים ונתן עלינו חומרי המקום שיצאנו ממנו וחומרי המקום שבאנו אליו ואח"ך היתה לנו כ"י ח"ו נראית יציאה עולמית והיתה כאלמנה וכ"י גורשנו משם לארץ אחרת, וזרע אין לה שלא השאירו לה שורש וענף בארץ לחזור בגללו אליה, אבל זאת תקנתינו ושבה שכל הקיצין כלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה שלימה לפני השי"ת ויחדש ימינו כקדם זהו ושבה אל בית אביה כנעוריה וישמחינו כימים שענונו עונותינו ומלחמה של הקדושה נאכל ונשבע מטובה וזר לא יקרב אלינו לך לבדך ואין לזרים אתך:   

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק