לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת אם בחקתי

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת אם בחקתי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
13/05/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת אם בחקתי

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם. זש"ה תן חלק לז' וגם לח', תן חלק לז' אלו ז' ימי נדה, וגם לח' אלו ח' ימי מילה. ובא הרמז בזה א'ם בחקת'י תלכ'ו ס"ת גי' נדה עם ג' אותיות כלומר אם אתם זהירים בחק הנדה כדין וכשורה ומקיימים ומשמרים זאת המצוה כראוי אז ועשיתם אתם כלומר שתזכו לבנים זכרים ותעשו ותקיימו מצות המילה שכלולים בה תרי"ג מצות, ונתתי גשמיכם בעתם כ"י שהשי"ת ישמר טפת זרע עד בא עתה היינו עד שיזדווג עם האשה ועי"ז ונתנה הארץ יבולה כלו' שתזריע האשה תחלה כדי שעי"ז זה יהיה הולד זכר הוא ע"ד מ"ש אשה מזרעה תחלה יולדת זכר וזה שאמר הכתוב אשה כי תזריע וילדה זכר ור"ת כי תזריע וילדה זכר הוא ר"ת זכות כלומר אם האשה שומרת ימי נדה ובודקת עצמה כדין וכהלכה אז בזכות זה יהיו הבנים זרעא מעליא, ועל ידי זה כשהיא מעוברת מובטח לה שלא תפיל ולא ימות הולד בבטנה אלא תלד לט' חדשים שלימים זהו ועץ השדה יתן פריו:

אם בחקתי תלכו ואת ר"ת אבות, ואת מצותי מצותי תשמרו ועשיתם אתם ר"ת אמהות ע"ה ועוד אם בחקתי תלכו ואת ס"ת גי' מיתה ע"ה, ואת מצותי תשמרו ועשיתם ס"ת יתום אפש' לרמוז והוא ענין מ"ש רז"ל הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון וידוע שתכלית בריאת האדם לעה"ז הוא כדי לתקן מעוותו מה שקילקל בבריאת העולם במיתת המלכים ועוד שצריך האדם לידע למה בא לזה העולם השפל כי לא לחנם נברא ולא לאכול ולא לשתות אלא לתקן המעוות ולעבוד ולשמור מצותיו ית' וידוע שהאבות והאמהות הם המרכבה העליונה והם צנורות המשפיעים לעולם ובזכותם העולם ניזונים והם שרשי ויסודי העולם ומגיע עד מרום במדות העליונים באילן העליון ובניהם אחוזים בענפי האילן ההוא עד לאין מספר עד שזוכים למעלה עשירית או אפי' אחת ושומעין הכרוז מעל ראשיהם כל יום קורא נעים לאחד כפי כחו ושיעור עלייתו באמרו אם בחקתי תלכו בחקת האבות והאמהות ומעשה אבות ילמדו בנים הן בעסק התורה הן בעשיית המצות הן בידיעת המשכלות ובפרטי פרטות למה שמכרזת ב"ק בכל יום ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ואוי לאוזן שומעת זה ואינה מטה אוזן שח"ו יתחייב מיתה ב"מ בפרט בדורינו זה שיאמר כמה פעמים יתמי דיתמי הן מחסרון כיס הן מחסרון ידיעה בתורה על מתכונה והשומע ישמע ושכרו בצדו ונתתי גשמיכם בעתם ונמסר הסט"א בידינו והארץ העליונה תתן יבולה בראותה שעלו מ"ן אליה והשמים העליונים יתנו ט"לם וצדק ושלום יחדו נשקו בע"ה:     

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן