לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
8/06/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך

ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה.

 אפשר לומר ראשית עריסותיכם ר"ת ר"ע וס"ת ת"ם. ירצה מי שנגע הקב"ה בלבו ורוצה לגרש חלק הרע מקרבו ויהיה תם כלומר שלם בתכלית השלמות ירים תרומה לחלק השם בין מעיסת התבואה בין מעיסת גופו דהיינו שיקבל עליו יום אחד או אפילו שעה אחת לעסק התורה או לסגף עצמו בתענית, וזה יחשב חלת השם ותרומתו ממנו כמו תרומת גורן ויקב, ובפרט אם מקבל עליו זה כל ימי עולם היינו לדורתיכם זה ודאי תרומה לה' וניכר שמאהבת השם הוא עושה כשהוא מתמיד, ולא עוד אלא אם מקבל עליו חירופין וגידופין שיבאו עליו ודומם ושותק ואינו מחשיב עצמו לכלום זה ודאי במקום עולה ירצה ומזבח כפרה לכל עונותיו ותמים תהיה עם ה' אלהיך:

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן