לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

מדור חודש אלול

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת בראשית

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת בראשית, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
17/08/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת בראשית

ברא אלהים וגו' ארז"ל על ג' דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום. תדע לך שלא ברא הקב"ה את העולם אלא בשביל ג' דברים אלו. והם יוצאים מפסוק זה שכן תמצא בראשי'ת בר'א אלהי'ם ס'ת אמת. שמים גי' שלו"ם אח"ד ע"ה. שבזמן שהם ביחוד אחד ומקיימין פסוק ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול שבתורה אז כ"י יש יחוד למעלה ולמטה ויש שלום בעליונים ובתחתונים. ור"ת ב'ראשית ב'רא א'להים ה'שמים גי' די"ן במ"ק. הרי שמתחלת הבריאה הזהיר והעיד עליהם שמים וארץ שאין לכם קיום והעמדה אלא בשביל ג' דברים אלו שיעשו אותן: בראשית תמצא רמז אל ההשפעה ממעלה למטה. תחלה מרום המעלות וראשית דראשית. ומשם נשפע אל ג' ראשונות שסופן בינה שהיא נקראת אלהים ורמוזים במלת ברא כזה א' כתר ר' חכמה ב' בינה ומשם אל השמים שהוא הת"ת ומשם אל המלכות הינו הארץ הנק' מלכות: בראשית עולה גי' אהי"ה. כיצד בראשי"ת. ראשי"ת. אשי"ת. שי"ת. י"ת. ת. חשבון אותיות אלו כ"א גי' אהי"ה. מלמד שברא הקב"ה את עולמו בשם אהי"ה ב"ה. ועוד בראשי"ת במ"ק י"ג ללמדך שברא העולם בזכות י"ג מדות של רחמים. ד"א בזכות י"ב שבטים ויעקב ברא את עולמו:

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן