לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת כי תשא

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת כי תשא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
24/02/2016
פירוש כסף צרוף לפרשת כי תשא

ועתה אם תשא חטאתם וגו' אפ"ל שמשה רבי' ע"ה בכל מקום ובכל זמן הוא מתפלל על ישראל בתחנה ובקשה וכמה צערים הוא מצטער צער גדול עליהם כמ"ש ואתחנן ואתפלל כידוע. ועתה בעשיית העגל כ"י מסר נפשו עליהם באמרו ואם אין מחני נא וידוע שמיתת הצדיק מכפרת עונינו ובפרט מרע"ה רבן וגדולן של האומה הקדושה ישראל עם ה', וכאן בא בתחנונים לפני השי"ת באמרו ועתה וגו' אין ועתה אלא תשובה ועתה אם תשא חטאתם ר"ת גי' תטה ע"ה א"ל תטה לצד החסד והרחמים ואל תבא אליכם בא"ף וחימה ח"ו הרמוז בס"ת אם תשא חטאתם ס"ת גי' אף, ואם אין מחני נא, כלומ' ואם אין אתה עושה בגיני עשה בגין האבות וזכות י"ב שבטים וזכות ה' חומשי תורה, ותמצא מחני נא גי' בק"ם ס"ת של ג' אבות אברה'ם יצח'ק יעק'ב נשאר י"ז היינו י', ב' שבטים וה' חומשי תורה, א"נ זכור להם זכות תורה שבכתב ותושבע"פ, תורה שבכתב היינו אשר כתבת, ותורה שבע"פ היינו מספרך גי' ספר ס' היינו ס' מסתכות והשי"ת יצילנו משגיאות:    וראית את אחורי. מהו וראית את אחורי שמעתי שהראהו קשר של תפילין והוא כל טובות העוה"ז ומה שיתהווה בו והעוה"ז הוא ד' רוחות בכללו אבל הפנים לא הראהו והוא היו"ד ושי"ן של תפילין סוד ש"י עולמות:

ספר חדש אמת צרופה
חוברת עילוי נשמות
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי