לק"י

שימו לב, האתר עבר שרת בימים אלו, אנו  משתדלים לסדר את כל קבצי השמע והצפייה, במידה ומצאתם לינק לא עובד נא יידעו אותנו, תודה רבה צוות נוסח תימן

למדור פורים לחץ כאן

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
ראשי
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
קרית מהרי"ץ

פירוש כסף צרוף לפרשת ויגש

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת ויגש, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
1/01/2017
פירוש כסף צרוף לפרשת ויגש

ויגש אליו יהודה וגו'. מה כתיב למעלה ואתם עלו לשלום אל אביכם וסמיך ליה ויגש אליו יהודה. ונוכל לומר במה נתקרב אליו יתברך בעסקינו בתורה ובמצות ובמע"ט זהו עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם ר"ת גי' קבעו רמז שתקבעו עתים לתורה ואז תוכלו לעלות לשלום אל אביכם שבשמים והגישו עצמכם אליו. עוד אפש"ל ויגש אליו יהודה וגו'. ארז"ל כל מקום שנא' הגשה אינו אלא לג' דברים וסי' מד"ת מלחמה. דורון, תפלה. תפלה מנין שנאמר י'דבר נ'א ע'בדך ר"ת עני למפרע רמז למ"ש רז"ל שצריך האדם לעשות עצמו עני ונכה רוח וחרד לפניו ית' להתחנן ולדפוק שערי חמלתו ית' לאקמא שכינתא מעפרא ולשאלת צרכיו שכן תמצא מלת עבד"ך מלא כזה עי"ן בי"ת דל"ת כ"ף גי' ב' פעמים תפלה נשאר מ"ה ע"ה תפלה העיקרית לאקמא שכינתא מעפרא שהיא נקראת תפלה ולחברא יתה עם בעלה שהוא מ"ה. ותפלה ב' הוא לשאול צרכיו למזונות לחיותו לעבודת בוראו. דורון מנין ויאמר ב"י גי' בדורו"ן ונשאר א' רמז למי הדורון הזה להקב"ה שהוא אחד ושמו אחד, למלחמה מנין שכן תמצא אפ"ך עם תיבות הפסוק של ויגש אליו וג' תיבות לשלום אל אביכם גי' מלחמה כי זו המלחמה היא מלחמת האדם עם היצר שצריך להלחם עמו שלא יטהו לדרכיו המקולקלים כדי שעי"ז יוכל לעלות לשלום אל אביו שבשמים בדורון ובתפלה וזו המד'ה הטובה לאדם שילך בה כל ימי משך חיותו בעוה"ז כדי לקנות חיי העוה"ב החיים הנצחיים:

מצות טעמו וראו