לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

ספר כסף צרוף

פירוש כסף צרוף לפרשת ויחי

פירוש כסף צרוף לפרשת ויחי

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת ויחי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
20/12/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת וישב

פירוש כסף צרוף לפרשת וישב

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת וישב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
30/11/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות

פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
8/11/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת לך לך

פירוש כסף צרוף לפרשת לך לך

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת לך לך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
21/10/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת בראשית

פירוש כסף צרוף לפרשת בראשית

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת בראשית, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
17/08/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת שפטים ושטרים

פירוש כסף צרוף לפרשת שפטים ושטרים

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת שפטים ושטרים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.

: שפטים ושטרים וגו' כתב ר' יעקב בפרפראותיו תגין על מלת שופטים מלמעלה ומלמטה והטעם כדי שיראה הדיין כאלו חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו, ולמה נקט ב' דברים אלו חרב וגיהנם והיה די באחד מהן אלא בא הרמז בזה לומר שאם אין חרב מונחת בין יריכותיו אעפ"י שיהיה גיהנם פתוח תחתיו אפשר לו לנטות עצמו לצד אחר ולהשמט מגיהנם אבל בהיות החרב נעוצה בין יריכותיו אם יטה עצמו מצד אל צד יכנס ביריכו החרב כך אם יטה מהדין יפול בחרב ויהיה נדון בגיהנם וזש"ה גורו לכם מפני חרב כלומר בשעת הדין תפול אימה ופחד על הדיין שלא יטעה בדינו או יחייב הזכאי ויזכה החייב או שום קלקול ועוות בדין לפי שעי"ז הוא גורם ומחייב עצמו ליפול בחרב ויהיה נדון בגיהנם ב"מ ולפי' צריך לדון דין אמת לאמתו כדי שינצל מב' דברים אלו חרב וגיהנם, למען תדעון שדון שדין כתיב כלו' למען תדעון שהמקלקל את הדין גורם לעצמו עונש גיהנם ועונש החרב, והדן דין אמת וצדק הוא ניצול, ועוד י"ל שלפעמים יבא לפני הדין משפט נשים וצריך ליזהר ולירא מהחרב שהיא מונחת לו בין יריכותיו שהוא רמז על ברית מילה שלא יהרהר בנשים ח"ו ויגרום לעצמו ירידת גיהנם אלא יזהר בתכלית הזהירות בזה הענין וידון דין אמת לאמתו זהו ושפטו את העם משפט צדק:
17/08/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת דברים

פירוש כסף צרוף לפרשת דברים

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת דברים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
21/07/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת וירא בלק

פירוש כסף צרוף לפרשת וירא בלק

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת וירא בלק, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
29/06/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך

פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
8/06/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת בהעלתך

פירוש כסף צרוף לפרשת בהעלתך

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת בהעלתך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
3/06/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת אם בחקתי

פירוש כסף צרוף לפרשת אם בחקתי

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת אם בחקתי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
13/05/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת אמור

פירוש כסף צרוף לפרשת אמור

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת אמור, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
29/04/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת תזריע

פירוש כסף צרוף לפרשת תזריע

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת תזריע, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
13/04/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת פקודי

פירוש כסף צרוף לפרשת פקודי

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת פקודי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
11/03/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת תצוה

פירוש כסף צרוף לפרשת תצוה

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת תצוה, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
24/02/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת משפטים

פירוש כסף צרוף לפרשת משפטים

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת משפטים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
9/02/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת בא

פירוש כסף צרוף לפרשת בא

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת בא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
20/01/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת שמות

פירוש כסף צרוף לפרשת שמות

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת שמות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
5/01/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת  וישב

פירוש כסף צרוף לפרשת וישב

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת וישב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
7/12/2014
פירוש כסף צרוף לפרשת  תולדות

פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
16/11/2014
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
חוברת עילוי נשמות
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה