לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

המונים ליוו את רבה של בני ברק מרן הגר"ש קורח למנוחת עולמים

המונים השתתפו בצהריים בהלווית רבה של בני ברק, גדול פוסקי יהדות תימן וזקן רבני תימן, גאון הדור והדרו, שר התורה והיראה, מרן הגר"ש קורח זצוקללה"ה, שיצאה מבית מדרשו ברחוב מימון לאחר ההספדים, לעבר בית העלמין בסנהדריה בירושלים שם נטמן. תנצב"ה
23/10/2018

מסע ההלוויה לצפייה

 

להגדלה לחץ על התמונה

 

 

סקירה קצרה מתולדות חיי מרן רבינו הגדול, שר התורה והיראה, ראש רבני תימן בארץ הקודש ורבה של בני ברק, הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוקללה"ה, בעל עריכת שולחן

מורינו ורבינו הגאון הגדול זצ"ל נולד ביום י"ז כסליו בשנת ה'תרצ"ו בעיר צנעא בירת תימן, לאביו רבי יחיא זצ"ל, בנו של הגאון רבינו עמרם קורח זצוק"ל רבה האחרון של תימן ובעל סערת תימן, ונכדו של הגאון רבינו יחיא קורח זצוק"ל בעל משכיל דורש ומרפא לשון.

על ברכיו של זקנו הגדול נתחנך וספג תורה ויראה. כאשר חלה בילדותו, והגיע עד שערי מוות, מחמת קשריו של הסב עם בית המלוכה בתימן, עלה בידו להביא רופא מיוחד שיבדוק את מצבו, וכך השתלשל המעשה עד שבסופו של דבר החלים וחזר לאיתנו. באותה עת, כאשר נראה היה בתחילה שאפסה תקווה מרפואתו של הילד והרופאים שטיפלו בו הרימו ידים מלרפאותו, שמעה זאת זקנתו הצדקנית, אשת מהר"י קורח בעל 'משכיל דורש' זצ"ל, קראה בקריאה נרגשת: "חס ושלום, הוא עוד יחיה שנים רבות, ועתיד להיות גדול בישראל!".

בשנת ה'תש"י עלה עם אביו וסבו לארץ ישראל, ועמם קבע את מושבו בירושלים עיה"ק. בד בבד, זמן קצר ממש לאחר עלייתו ארצה, נכנס ללמוד בישיבת 'מקור חיים', בראשות הגאון רבי ברוך יצחק לוין זצ"ל, ושם שקד על תלמודו בשקידה עצומה ללא הפוגות. חבריו מאותה תקופה מספרים בערגה, כי מחמת שקידתו העצומה של הגאון זצ"ל לילות כימים, אירע ונפל למשכב, כשראה זאת ראש הישיבה גער בו ואמר לו, "עליך להקדיש זמן גם לצורך מנוחת הגוף, כדי שתוכל ללמוד תורה בהרחבת הדעת". יש לציין, כי ישיבת מקור חיים נתמכה רבות על ידי מרן החזון איש זצ"ל, והוא אף העניק לראש הישיבה ממון בכדי לרכוש מיטת קומתיים, בעבור הגאון רבינו זצ"ל, ובה ישן גם הגר"ש גריידי שליט"א ראש השוחטים בירושלים. לאחר מכן למד בישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה, אצל הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל, לאחר מכן עבר ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק, בה יצק מים אצל מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז'.

בתקופה זו, אשר הייתה תקופה קשה מאד מבחינה רוחנית לעולי תימן לאחר עלייתם ארצה, מסר הגאון זצ"ל את נפשו למען עולי תימן במחנות, ויחד עם ידידיו מאותה תקופה כיתת את רגליו מעיר לעיר ומכפר לכפר, לחלץ נערים רכים מן המפולת הרוחנית ששררה באותו הזמן, ולהביאם לחסות תחת כנפי השכינה. כמו כן, באותם ימים הוקם ארגון בני הישיבות יוצאי תימן, כשהגאון זצ"ל עומד בראשו, כאשר מטרתו המוצהרת היא לרומם את קרנם של בני הישיבות, ובכך להשפיע רבות על יוצאי תימן, כדי שיכניסו את בניהם לישיבות קדושות. כחלק מפעילות הארגון היה יוצא לאור מדי תקופה בטאון 'המסילה', אשר בו היה מובאים דברי גדולי ורבני עדת תימן זצוק"ל, לצד אברכים וצורבים צעירים, ושם היה כותב הגאון זצ"ל מאמרי מוסר הגות ומחשבה אשר גרמו לרבים מבני העדה להכניס את בניהם לישיבות הקדושות. רבים רבים מבני התורה מעדת תימן המעטירה חייבים לו את חייהם הרוחניים, באשר הוא זה שהחזיר עטרה ליושנה, עטרת תפארת גולת יהדות תימן.

לימים, בשנת ה'תש"ך נסע ללמוד בישיבת לייקווד, שם יצק מים אצל רבו המובהק, מרן הגר"א קוטלר זצ"ל, אשר קירבו אליו קרבה יתירה, ועד סוף ימיו היו שיחותיו ואמרותיו שגורות בפי רבינו זצ"ל. לאחר נישואיו לרבנית הצדקנית מרת אסתר ע"ה (אשר נפטרה לאחר מחלה קשה בדמי ימיה), למד בכולל פוניבז', עד שנתמנה לחבר הרבנות בבני ברק, ולאחר מכן כרבה הראשי של העיר. כל חייו עמל בתורה עד כלות הכוחות ממש, וסיפורים רבים מתהלכים סביב דמותו רבת האנפין, ענוותנותו המיוחדת, חריפותו גאונתו ושליטתו בכל חלקי התורה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בנגלה ובנסתר.

חיבורים רבים בכל חלקי התורה חיבר הגאון זצ"ל בימי חייו, כאשר בפרט היה מן הראשונים שעמדו לבאר ולברר את מנהגי תימן בשפה ברורה ובנעימה ולקבצם יחד, וזאת עשה בסדרת ספריו הבהירים עריכת שלחן י"ג חלקים. כן הוציא לאור את החיבורים שפת מלך על הרמב"ם ו' חלקים, שו"ת תשובה כהלכה, זאת אמונתי, בסוד ישרים, חיי ברכה על ספר תהלים, ועמך כולם צדיקים, ראשית דעת, חכמת הנפש, רוח טהרה על משניות טהרות. יש לציין כי כפי שמסרו בני משפחתו, סדרת ספרים שלימה נמצאת ממש על מכבש הדפוס, זאת מלבד כתבים רבים שהשאיר בכל מקצועות התורה.

בחודשים האחרונים חלה הרב ונתייסר ביסורים קשים ומרים, אך קיבל את יסוריו הנוראים באמונה טהורה ללא אומר וללא דברים, עד פטירתו ביום המר והנמהר, יום שני י"ג מרחשון תשע"ט.

אשכבתיה דרבי, הלווייתו הגדולה, יצאה מבית מדרשו בבני ברק, ובה קוננו בבכי מר גדולי רבני יהדות תימן שליט"א על הסתלקותו של הגדול שבחבורה. לאחר מכן יצא מסע הלוויה לירושלים, לבית החיים סנהדריה, ולאחר הספדים נוספים נטמן לצד זקנו הגדול. בפטירתו נגדע שריד לדור דעה, שהנחיל מנוגה אורם של גדולי הדור הקודם לדורנו אנו.

בני משפחתו של הגאון זצ"ל, יושבים שבעה בימים שלישי ורביעי, בבית בתו ברחוב בית יוסף 13 בני ברק, ובימים חמישי שישי ומוצ"ש בישוב חשמונאים ברחוב שתילי זיתים 12. ניתן יהיה להתעדכן בכל מהלך ההספדים והשבעה, בטל- 03-30-8888-5.

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. יצחק (24/10/2018 13:36:29)
2. בעז (23/10/2018 16:16:59)

עוד בכל החדשות...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
ספר חדש אמת צרופה