לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

דבר השמועה שכביכול העלו את עצמותיו של מהר"ר שלום שבזי זצוק"ל לארץ ישראל.

28/11/2019

דחיית השמועה שכביכול העלו את עצמותיו של כמה"ר שלום שבזי זיע"א לארץ ישראל.

 

מתוך "שערי יצחק" – השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – פוסק עדת תימן,

שנמסר במוצש"ק חיי שרה התש"פ.

 

בשנים האחרונות, נפוצה שמועה שהעלו את עצמותיו של מה"ר שלום שבזי זצוק"ל, והביאום ארצה לקרית מלאכי, שם נמצא הרב חיים פינטו שליט"א. וטוענים בשמו, כי נמצאים שם עוד כמה קברי צדיקים שהעלה אותם מדמשק וממרוקו, כגון את מהר"ח ויטאל ועוד כמה חכמים. ובין היתר הוא אומר, כי הוא העלה גם כן את עצמות מהר"ש שבזי.

 

מכיון שהשמועה לא היתה ברורה כל כך, ואין כוונתנו חלילה להטיל חוסר מהימנות ממשית בעדות של הר"ח פינטו לומר ח"ו כי הם שקר, אלא רק לומר כי כנראה שחלה טעות בעצמות שהם העלו.

 

אנחנו אומרים, כי אפילו אם נאמין שהם העלו עצמות מתימן, מכיון שלאחרונה חלו שינויים במקום קברו של מהר"ש שבזי, ומשום כך חלה טעות או אולי אפילו הטעייה מכוונת במקום קברו. והוא במרחק מספר דקות משם. לכן אפילו אם הם אכן העלו עצמות, לא בטוח כלל ועיקר שהם העלו את עצמותיו ממש. סמוך לקברו סללו לאחרונה כביש, ובנו מסביב שם בתים, ובעיקבות כך חל בלבול במקום.

 

לכן ביקשתי מידידנו הרב פאיז גראדי שליט"א מחבר הספר 'בחירי סגולה', כיום תושב ניו יורק ארה"ב, שייכנס לעובי הקורה ויבדוק את הנושא לאשורו.

[אמר העורך, לתועלת הציבור הבאנו את מכתבו של מרן שליט"א בבקשתו אל הרב פאיז גראדי:

עש"ק בראשית כ"ו תשרי התש"פ בשל"א.

עתרת חיים ושלום מאֵל עֵילוֹם, למעכ"ת אלופנו ומיודענו היקר מפז ויהלום, כש"ת הרב פאיז גראדי הי"ו ניו יורק מחבר הספר בחירי סגולה.

שאלתי ובקשתי להוציא לאור תעלומה, כי מזה שנים רבות גונבה לאזנינו שמועה כאן בארצנו הקדושה שעצמות מהר"ש שבזי זיע"א אשר לשמו ולזכרו תאוַת נפש, ינוח בשלום על משכבו, הוצאו ממקומם בתימן בעיר תעִז והובאו בסתר ונקברו בקרית מלאכי. ובזמן האחרון, השמועה הולכת ונפוצה יותר ויותר וצוברת תאוצה גדולה, עד כי קבוצות של בני ק"ק תימן יע"א ברחבי הארץ באים שם לביקור ולתפילות, ולאחרונה ערכו שם בחודש אלול אשמורות ברב עם, לפי מה שנודע לנו.

מקור השמועה, מפי הרב חיים פינטו שליט"א רב העיר אשדוד אף כי הוא ממעט מאד לדבר בנושא זה וכן על עצמות מהר"ח ויטאל זצוק"ל שהביא מדמשק ועוד צדיקים ממרוקו וכדומה, כי הוא ירא מתרעומות שיצאו כנגדו מנין לו רשות לכך וכו'. כנראה יש סיבות נוספות ליראתו, כגון מפני השלטונות. ולכן הפקיד את סודותיו לעת עתה ביד קרוביו, באופן שלא יתגלו בנתיים. בכל אופן הישיש מ' סאלם חביב נר"ו כיום תושב העיר רחובות, אישר זאת כמה פעמים ברבים וביחידות (כאשר הודיעני ידידי הרב אלעד יוחנן שליט"א מעיה"ק צפת ת"ו) שעצמות מהר"ש שבזי כבר אינם בתימן. אמנם הוא מודה, שהוא עצמו לא היה נוכח בשעת מעשה, רק לפי השמועה שידע בתימן קודם עלייתו לארץ ישראל.

רבים פונים אלינו, ואנחנו במבוכה גדולה האם אמת נכון הדבר, או עורבא פרח, או ספק, והנני סומך עליך שתברר הדבר לאשורו כדרכך בקודש, ודרשת וחקרת ושאלת היטב.

מטרתנו לפרסם תשובתך לתועלת הרבים. ואחתום בשי"ש טו"ב, ותשובתך מהרה תצמח.

ביקרא דאורייתא. הצב"י יצחק בכמהר"נ רצאבי יצ"ו].

 

הוא ישב על הנושא כבר זמן רב, ולעת עתה, ביום ראשון ט"ו מרחשון (השבוע), ברוך ה' קיבלתי ממנו לכל־הפחות תשובה חלקית, שבדק את הנושא היטב, ואין בדברים ממש. מהר"ש שבזי, עודנו בתימן.

 

וכך הוא כתב, אני חוקר את העניין של העלאת העצמות של אבא שלום עמוק, וככל מה שהשגתי עד עכשיו דברים, אותם האומרים שכבר העלו את עצמותיו אין בהם ממש. בעזרת השם הציבור יזכה להבין את התמונה הברורה בקרוב. המחקר הוא רחב וכמובן אמור לקחת זמן. אבל בקרוב אפרסם אותו עם כל הנימוקים והמקורות וההסבר לכך, פרט לגבי הציון והעצמות של אבא שלום. הראשון שיקבל המאמר הוא מרן הגר"י רצאבי שליט"א, כי כבר ביקשני בכתב לברר את העניין.

 

 

צריכים לדעת את מסקנתו, ככל מה שהישגתי עד עכשיו דברים, אותם האומרים שכבר העלו את עצמותיו, אין בהם ממש.

 

אני סומך עליו כי הוא מבין עניין, ובעל קשרים עם אנשים מתוך השלטון של הגויים. הוא איש מדיני, וברוך ה' השם חנן אותו בדעה בינה והשכל. מכל העולים החדשים מקרוב מתימן, הוא מתייחד בכך שהוא אף תלמיד חכם, וגם יודע ויכול לברר כל דבר לאשורו. לפי בירוריו, אין מה לסמוך על אותה השמועה.

 

מעודי לא רציתי ללכת אל המקום ההוא בקרית מלאכי, למרות בקשות חוזרות ונשנות, ואפילו לביקור קצר שם, בכדי שלא לתת לכך גושפנקא. אבל בהיות ושמעתי שעורכים שם תפילות ותיקונים, אשמורות ועוד כל מיני דברים, לכן צריכים לדעת את האמת לאידך גיסא, שלא יאמרו כי הציבור שלנו פתאים מאמינים לכל דבר.

 

שמועות מעין אלו צריכים לבדקם, ולא לסמוך על כל אחד.

 

שאלה מהקהל: מסתבר גם שגופת מהר"ש שבזי נשארה שלימה, ולא נותרו ממנה רק עצמות?

תשובת מרן שליט"א: נכון מאד. והם אומרים רק עצמות. אי אפשר לדבר עם הרב חיים פינטו עצמו. הוא מסרב להגיד את הפרטים, מה בדיוק היה, לכן קשה לי לדעת בדיוק מה וכיצד היה. בכל אופן ברור גם כעת כי מה שהם כן אומרים, מדובר על עצמות.

 

אין הכי נמי, חז"ל דורשים ואומרים [מסכת שבת דף קנ"ב ע"ב], וּרְקַב עצמות קנאה. כל מי שיש לו קנאה בלבו, עצמותיו מרקיבים. כל שאין לו קנאה בלבו, אין עצמותיו מרקיבים. כבר דיברנו [בשיעור מוצש"ק לך לך התש"פ] אפילו על צדיקים אחרונים מתימן, שגופם נשאר שלם, ומקברם נדף ריח גן עדן.

 

זו אכן עוד שאלה, אבל גם מבלי להיכנס לכך, לגופו של עניין כנראה נפלה כאן טעות.

 

השם ב"ה יזכנו ויאיר עינינו שלא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד, וישים חלקנו עם כל הצדיקים והחסידים שמנוחתם כבוד בגן עדן, וזכותם תגן בעדנו, אכי"ר.

עוד בכל החדשות...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן