לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 
ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שבוע הספר התימני

גליון עטרת שלמה

גליון עטרת שלמה לרפואת מרן הגר"ש קורח שליט"א ראש חכמי תימן וגאב"ד ב"ב
31/05/2018

סיון תשע"ח

 

מכתב בקשה

יום רביעי ט"ז סיון ה'תשע"ח

לכבוד מאן דבעי

הנידון: גליון מיוחד 'עטרת שלמה' לרפואת מו"ר ועט"ר מרן רבינו הגאון רבי שלמה ב"ר יחיא קורח שליט"א ראש חכמי תימן וגאב"ד בני-ברק

לאור מצבו של מרן הגאון רבי שלמה קורח שליט"א, זקן הרבנים בארץ הקודש. בסייעתא דשמיא אנו שוקדים כעת על הוצאתו של גליון מיוחד ומפואר, צבעוני ומרהיב עין, עם מדורים מיוחדים מתורתו ומשנתו של מרן שליט"א, *תשובות בהלכה והנהגה - מנהגי תימן. *הליכות והנהגות – עולם הישיבות. *דברי התעוררות מיוחדים – לרפואת מרן שליט"א. בתוספת מדור מיוחד - מראות מעצרות וכנסים שהתקיימו ברחבי הארץ לרפואתו של מרן שליט"א. וכפי אשר עיניכם תחזינה מישרים בדוגמת הגליון המצורפת.

הואיל ובכוונתינו בע"ה להוציא גליון מיוחד ומפואר זה בעשרות אלפי עותקים, אשר יופץ בכל רחבי הארץ, כיאות לכבודה של תורה – כבוד מו"ר ועט"ר מרן שליט"א.

אשר על כן, אנו פונים אליכם בקריאה של חיבה, בואו לעזרת ה' בגיבורים, להיות שותפים למפעל קדוש ועצום זה, להפצת תורתו של מרן שליט"א לרפואתו השלימה והמהירה בקרוב ממש.

בתרומה מעל 500 ₪ ניתן יהיה להכניס את תמונת לוגו המוסד שלכם בתוך הגליון. ובהשתתפות של כ - 1,000 ₪ ומעלה ניתן יהיה להכניס אף פרסום על המוסד שלכם, להגדיל תורה ולהאדירה.

*הגליון נסגר בע"ה ביום ראשון כ' סיון ה'תשע"ח בשעה 13.00 בצהרים.

 

 


 

בכבוד רב

וביקרא דאורייתא,

מערכת

מכון שפתי מלך

ת.ד. 99 בני-ברק

דוא"ל:  sm088302222@gmail.com

טל: 1800-30-27-77

קו המערכת – 03-30-88-88-5


 

 

טלפון אישי לבירורים – 052-7199650, 054-8523245

 

עוד..

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן