לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

ראש חודש

מצווה להרבות בסעודה בראש חודש ולכן גם כשחל בשבת יעשה תבשיל אחד יותר מבשאר שבתות (מובא שזוהי ג"כ סגולה שלא ישכח מלומר "יעלה ויבוא"). [בש"ע המקוצר סי' ע"ח בהערה כ"ט הביא שלפי מנהג הבלדי שיר של יום ר"ח הוא "מזמור שירו לה' שיר חדש וגו'" ואחריו "ה' מלך ירגזו עמים" ה"ה במנחה של שבת יש לאומרו אחרי מזמור שיר ליום השבת, שהרי העבירו בשבת סדר קדושה ושיר של יום משחרית למנחה כידוע וכן א"ל הר"ש צלאח זצ"ח שכך היה מנהגם פשוט בביהכנ"ס של מהרי"ץ בעי"ת צנעא].

 

פיוט שער הרחמים

פיוט שער הרחמים

בערבי ר"ח וכן בליל שני דר"ח שמתחילין לומר בכניסת היום בתפילת ערבית יעלה ויבוא, היינו שיעלה זכרונינו לפני ה' לחסד ולרחמים, לעולם אחרי קדיש תתקבל, עומד החזן ופותח תפלת ערבית באמירת פיוט: "שער הרחמים לעם בך בוטח"
6/08/2013

הלכות ראש חודש, וקריאת ההלל

בליל ראש חודש קודם תפילת ערבית, מנהגינו שעומד הגדול שבציבור במקומו, ואומר פיוט שער הרחמים וכו'. ואחר־כך אומרים הציבור יחד מזמור ברכי נפשי וגו'. וכשחל בשבת, אין אומרים המזמור, ובמקום הפיוט הנזכר, אומר פיוט שירו לָאל נבונָי וכו'.
12/06/2007

תפילת ותיקין בכותל המערבי בכל ימי ראש חודש

לאור ההצלחה הגדולה במניין של האשמורות בכל ימי אלול וכן תפילות והושענות בכל ימי חול המועד ביקשו רבים לקיום מניין תימני גדול של שחרית ברוב עם בכל ימי ראש חודש תפילה, לכן החלטנו שאי"ה החל מראש חודש "מרחשון" נקיים את המניין ברחבת הכותל בצד ימין. התחלת התפילה בזמן [כחצי שעה לפני הנץ "המהולל"]. ברוכים הבאים, המארגן הרב אריה סיאני 052-2865451 או 02-5389593
9/10/2007

מזמור בתהלים "ברכי נפשי"

בשילוב תמונות לכל פסוק ופסוק,
הקריאת מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

5/05/2008

ראשי חודשים

קטע מתוך תפילת מוסף של ראש חודש, מאת החזן והמשורר ר' אהרון עמרם הי"ו מתוך הדיסק "שמעה תפלתי".
15/07/2007

הפטרת מחר חודש

"ויאמר לו יהונתן מחר חודש (שמואל א' פרק כ')
מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א
8/11/2007

קריאת התורה לראש חודש

מאת החזן והמשורר ר' יהודה דהרי הי"ו
15/07/2007

מפטיר והפטרה לשבת וראש חודש

מפטיר: "וביום השבת" במדבר כ"ח, הפטרה: "השמים כסאי" ישעיה ס"ו, להאזנה מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א והרב ליאור טביב שליט"א.
12/06/2007
פיוט לשבת וראש חודש

פיוט לשבת וראש חודש

כשחל ראש חודש בשבת אומרים פיוט זה: שִׁירוּ לָאֵל נְבוֹנָי. שִׁירֵי רְנָנָי. שַׁבָּת וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ. יוֹם זֶה לַיְיָ: שַׁבָּת וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ. יוֹם זֶה לַייָ:


16/03/2018

מְרַחְ-שׁוָן או מַרְ-חֶשְׁוָן

ביאור שם החודש "מרחשון" ואופן גירסתו על פי ק"ק תימן יע"א מתוך חוברת "מידי חודש בחודשו" להרה"ג אבירן יצחק הלוי שליט"א...
31/10/2011

פיוט שער הרחמים להאזנה!

באדיבות החזן אדיר ושדי הי"ו, בליל ראש חודש קודם תפילת ערבית, מנהגינו שעומד הגדול שבציבור במקומו, ואומר פיוט שער הרחמים וכו'.
5/05/2008
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
החנות