לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444
מוהל מומחה

מארי יוסף קאפח זצ"ל

 

מארי יוסף קאפח זצ"ל נולד בכסלו התרע"ח (1917) בצנעא, בירת תימן, למשפחת קפאח הידועה. מימי ילדותו
נודע כת"ח. וכבר בגיל צעיר השיב לשאלות שהופנו אליו. הוא נתייתם מאביו בגיל שנה, וגדל בבית סבו.
בהיותו כבן 16 התחתן.
הרב עלה לא"י בגיל 25 בשנת התש"ג (1943) ושנתיים לאחר מכן עלה לגור וללמוד בירושלים.
אח"כ עבר ללימודי דיינות ושימש בבית הדין בת"א כשנה ולאחר מכן בבית הדין הרבני כ-20 שנה, וב-1970
שימש כדיין בביה"ד הגדול לערעורים וכחבר מועצת הרבנות הראשית עד פרישתו לגימלאות. במשך חייו היה נאמן לשיטת הרמב"ם- שאין לעשות את התורה קרדום לחפור בה, וע"כ התפרנס בתחילה ממלאכת הצורפות וכשעלה לארץ ושימש כדיין התפרנס מהדיינות. הוא התרחק כל חייו מכבוד ומחומרנות, והשקיע כל מרצו וכוחו בלימוד התורה, היה אדם מתון מאוד שמעולם לא התלהם בהשמעת דעות פוליטיות. עבורו- קדושת הארץ, התורה והעם היו כרוכים זה בזה, באישיותו מוצאים שילוב של מידות ודרך ארץ עם התגדלות בתורה.
הרב נסתלק לבית עולמו במוצאי צום י"ז בתמוז, אחרי שהודיע למשפחתו שנתבקש בישיבה של מעלה, נרדם ונפטר. בהלוויתו ובמשך כל השבעה הספידו אותו גדולי הדור שהיו עמו בקשרים במשך חייו. הגר"מ אליהו אמר עליו שמי שרוצה לראות האיך התנהג הרמב"ם בחייו, יסתכל בדרכיו והנהגותיו של הגר"י קפאח. הרב עובדיה יוסף סיפר על זמן ישיבתו ביחד עם הגר"י קפאח בביה"ד, וכששמע על דרך הסתלקותו ענה ואמר: "חבל על דאבדין ולא משתכחין".


תנצב"ה

רשימת תרגומיו, פירושיו וחיבוריו

רבנו משה בן מימון

"משנה-תורה"

"איגרות הרמב"ם"

"ביאור מלאכת ההיגיון"

"מורה- הנבוכים"

"ספר המצוות"

"פירוש המשנה"

רב סעדיה גאון

"אמונות ודעות"

"ספר יצירה"

פירושו לתורה

ספרי אמ"ת: איוב, משלי ותהלים

"חמש מגילות"

"דניאל"

חכמי ספרד וצרפת

"בעלי הנפש" לראב"ד

"חובות הלבבות" לרבנו בחיי

"סלע המחלקות" לרבנו זרחיה הלוי

ספר ה"כוזרי" לריה"ל

שו"ת הראב"י אב"ד

שו"ת הריטב"א

שו"ת רבנו יעקב מרומרוג [רבנו תם]

"תשובות ופסקים" לראב"ד

חכמי א"י, תימן והמזרח

פירוש המשנה לרבנו נתן אב הישיבה

"גן השכלים" לרבנו נתנאל בירב פיומי

"מאור האפילה לרבנו נתנאל בן ישעיה

הרי"ף למסכת חולין עם פירוש לאחד מחכמי תימן

"ספר המעלות לדרגות ימות המשיח" למחבר תימני

"כתאב אלחקאיק" לאחד מחכמי העיר צעדה שבצפון תימן

"מדרש הביאור" לר' סעדיה בן דוד המכונה אלד'מארי

פירוש הנביאים (יהושע, שופטים, שמואל ומלכים) לר"א בן שלמה

הגדה של פסח עם ארבעה פירושים מחכמי תימן

"הליכות תימן"

סידור (תכלאל) "שיבת ציון"

סידור תכלאל "שיח ירושלם"

מאמרים

כתבים חלק א-ב (אוסף של למעלה ממאתיים ממאמרים שפורסמו  עד תשמ"ח- 1988)

כתבים חלק ג (עתיד לצאת לאור עולם ביח' תמוז תשס"א-שנה לפטירת מארי זצ"ל)

 

משנה תורה להרמב"ם

בפירוש והגהתו של מארי יוסף קאפח זצ"ל, 25 חלקים
1/07/2007
מחיר שוק: 93.00 ש"ח
מחיר מבצע: 70.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
המחיר לכל כרך

מסורה ליוסף ד'

עיונים במורשתו של הגאון מארי יוסף קאפח זצ"ל- הלכה ומחשבה
1/07/2007
מחיר שוק: 55.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 18%

מסורה ליוסף ג'

עיונים במורשתו של הגאון מארי יוסף קאפח זצ"ל- הלכה ומחשבה
1/07/2007
מחיר שוק: 55.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 18%

שיחת דקלים

חיבור בלתי נודע להרה"ג יוסף קאפח זצ"ל
1/07/2007
מחיר שוק: 60.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

מחברת צמחי המשנה

מאת: הרה"ג מארי יוסף קאפח זצ"ל
1/07/2007
מחיר שוק: 47.00 ש"ח
מחיר מבצע: 35.00 ש"ח
החיסכון שלך: 26%

עדות ביהוסף

קובץ פסקי הדין של מארי יוסף קאפח זצ"ל
1/07/2007
מחיר שוק: 113.00 ש"ח
מחיר מבצע: 85.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

ספר זכרון

להרה"ג יוסף קאפח זצ"ל על משנתו ודרכו.
1/07/2007
מחיר שוק: 80.00 ש"ח
מחיר מבצע: 60.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

הולך תמים

מורשתו, חייו ופועלו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל
1/07/2007
מחיר שוק: 67.00 ש"ח
מחיר מבצע: 55.00 ש"ח
החיסכון שלך: 18%
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
ספר חדש אמת צרופה
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן