לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

סדר צרופי האותיות

מנהג הילדים לשננם בעל פה.
הראיה מהגמרא בשבת ק"ד ע"א אתו דרדקי האידנא וכו' ע"ש באורך
מצורף שיר אבג"ד הו"ז מאת ר' אליהו גמליאל הי"ו
21/10/2009

כסדרן

אות ראשונה ואות אחרונה

מסודר ע"פ

אחדות עשרות מאות

אות ראשונה ואות שמינית

אַבּגַּדּ

הַוַּז

חִטִּי

כַּךלְמַם

נַןסַע

פַףצַץ

קַרשַׁת

 

אֵתּ

בָּשׁ

גָּר

דָּק

הָץ

וָף

זָע

חָס

טָן

יָם

כֹּל

אֲיַק

בְּכַּר

גְּלַשׁ

דְּמַתּ

הֲנַך

וְסַם

זְעַן

חֲפַץ

טְצַץ

אַחַס

בַּטַע

גִּיף

דַּכַץ

הַלַּק

וַמַּר

זַנשַׁת

גמטריות האותיות נהגו ללמדם בע"פ

חמשת מוצאות הפה ע"י כח הדיבור

תחילת חצי ראשון וחצי שני

אלף - אחד

בי - שנים

גימל- שלושה

דל- ארבעה

הא- חמישה

ואו- ששה

זאן- שבעה

חית- שמונה

טית- תשעה

יוד- עשרה

כאף- עשרים

למד- שלושים

מפתוחה- ארבעים

נון- חמישים

סמך- שישים

עאן- שבעים

פא- שמונים

צאד- תשעים

קוף- מאה

ריש- מאתים

שין- שלוש מאות

תיו – ארבע מאות

אַטבַּח - א – ט = 10    ב – ח = 10

גַּזדּוּ - ג – ז = 10     ד – ו = 10

יַצכָּפ - י – צ = 100     כ – פ = 100

לַעמָס - ל – ע =  100  מ – ס = 100

קַץרָף - ק – ץ = 1000  ר – ף = 1000

שַׁןתָּם- ש – ן = 1000  ת – ם = 1000

 

הנ"ך  אין לו חבר

(עיין סוכה נ"ב ע"ב)

אַחהַע - גרון

גַּיכַּק - חיך

דַּטלְנַתּ - לשון

זַסשְׁרַץ -שינים

בַּומַף - שפתיים

אַלבָּם

גַּנדָּס

הַעוָף

זַצחָק

טַריָשׁ

כָּת

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. הרב בר-עמי (Ph.D) (22/07/2010 12:30:03)

עוד בחדר המארי

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי