לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! מדור חג סוכות


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

ספרי קבלה ומוסר

מאת: הרב יאיר מה טוב שליט"א.
כולל בתוכו ספר סגולות להרה"ג שלום הקורחי זצ"ל, ספר "לחם שלמה" להרה"ג שלמה הכהן זצ"ל, ספר "מפעלות א-לדים" לה"ר שמואל מגרמיזה זצ"ל, מכת"י נדירים.
3/01/2009
 

לשוחרי תורת קדמונים מראשוני המקובלים בתימן

מכת"י ומקורות נדירים, הכוללים בתוכם קבלה ומוסר, עפ"י הזוהר וספרים נוספים. ובם, הנהגות, עצות ודרכי מוסר, הן בלימוד התורה, התפילה וההלכה. 

ספר סגולות – מאת כמוהר"ר שלום ב"ר יוסף הקרחי זצוק"ל 

מגמתו העיקרית לקבץ בספרו היתה לקבץ ולרכז למקום אחד את יסודות תורת החן, המפוזרים במקומות רבים בזוהר הקדוש ובתיקונים וכ"ו, ולתמצת אותם בשפה ברורה ולשון קצרה ובכך להפיץ את תורת הקבלה בישראל וכמו שכתב בתחילת הקדמתו בזה הלשון, ולפי שראיתי סודות יקרים מכל אבן יקרה נבחרים נעלמים ונסתרים, והמה בכמה מקומות מפוזרים, חפצתי לחברם יחד בספר אחד. וכתבתים בדרך קצרה למען יבין וידע מהרה כל בעל דעה קצרה וכ"ו. הספר מתחלק לי' פרקים.

 

ספר לחם שלמה – מאת כמוהר"ר שלמה בן דוד הכהן זצוק"ל - כת"י ע"י המקובל תלמידו כמוהר"ר יצחק ונה זצוק"ל.

 פירוש מקובץ מספרי הקבלה זוהר הקדוש והתיקונים וזולתם. ובהקדמתו הכה על קודקוד המכחישים את האמת ואומרים שספר הזוהר הקדוש אינו לרשב"י זכותו תגן עלינו, ודברים חריפים והוכחות רבות. מגמתו לפרש פירושים וחידושים בדברי המקובלים ולהעמיד יסודות החן על דיוקם. כוונתו היתה לעשות כל זה המשך לספר סגולות, אשר חיבר ר' שלום ב יוסף הקרחי, ולעשותם ספר אחד כי מה שביד זה אינו ביד זה וחזר בו שלא להשיג גבולו. הספר מתחלק לי"ג חלקים.

 

ספר מפעלות אלהים –  מאת המקובל הקדוש כמוהר"ר שמואל הכהן מגרמיזא זצוק"ל.

הספר עוסק כולו בגלגולי נשמות למן בריאת העולם ועד תקופת התנאים ואמוראים, ולפי זה מבאר סוגיות עמוקות וביאורים נפלאים בתורה ובספרי הנביאים.       

 

מדרש עשר אותות – שנגלו לבוצינא קדישא הרשב"י ע"ה

מתאר את סדר האירועים והשתלשלותם בעשר אותות קודם ביאת מלך המשיח עמיאל בן דוד,  כפי שנגלו לרשב"י ע"ה , עד שלבסוף ישראל נגאלים.

 

מוגהים ע"פ כת"י בשילוב - מובאות – מראה מקומות – הערות והארות – תרגום לשונות הזוהר ללשון הקודש – תוכן עניינים מורחב.

 

בהסכמת הרבנים הגאונים שליט"א

מחיר שוק: 50.00 ש"ח
מחיר מבצע: 38.00 ש"ח
החיסכון שלך: 24%

עוד ספרי קודש שונים

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
מנורת המאור שתילי זיתים