לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

רעיון לפרשת השבוע - חיי שרה

14/11/2014

כרום זלות לבני אדם
 
נאמר בפרשתינו -(יב) וַיֹּאמַר יְקֹוָק אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם וכו'. כאן ראינו את התפילה הראשונה בתורה, שנענתה מיד תוך כדי דיבור. ולכאורה קשה איך לא מצינו ענין חשוב זה באבות [ולהיפך מצינו אצל אברהם שלא נתקבלה תפילתו בענין סדום], אפילו לא באדם הראשון או נח, רק לראשונה ב-"עבד", עבד כשר?
והביאור שאדרבא זה גופא התורה באה ללמדינו שמעלת התפילה כ"כ גדולה ועצומה, שכל אחד "באשר הוא שם" כח התפילה נתון בידו לפתוח לו שערי שמים, וליענות במה שמבקש, ובלבד שיכוין ליבו לשמים. וכמו שתיקנו בתפלה "שומע תפלת כל פה". והיינו דאיתא בגמ' (ברכות ו, ב) מאי דכתיב כרם זלת לבני אדם אמר ליה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן. וכתב רש"י ד"ה דברים - כגון תפלה, שעולה למעלה. ע"כ. ולכן אפילו "עבד" שבהגדרתו הוא האדם הפחות והפשוט בין בני האדם, דוקא הוא זה שמצינו אצלו את שמיעת התפילה וקבלתה משמים תיכף ומיד. ומאידך אם היתה התורה משמיעה לנו דבר זה באבות, או באדם הראשון או נח, היה קצת רפוי כח התפילה כיון שהיו אומרים שמכח גדלותם המיוחדת נתקבלה תפילתם.

עוד פרשיות מספר בראשית

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן