לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

תלמוד בבלי בניקוד תימני

2/07/2008

 

תלמוד בבלי מנוקד בניקוד תימני
ע"י מארי יוסף עמר זצ"ל. סט מהודר המפאר כל ספריה.

 

סט התלמוד הבבלי בן 20 כרכים וכולל בתוכו:

התלמוד הבבלי וכל ששה סדרי משנה מנוקדים עפ"י מסורת יהודי תימן, פירוש רש"י ותוספות, תוספות ישנים, עין משפט, נר מצוה, מסורת הש"ס, גליון הש"ס, הגהות הב"ח, הגהות הגר"א, פי' רב נסים גאון, פי' רבינו חננאל, פי' רבינו גרשום, תוס' רי"ד, שיטה מקובצת, פי' ריב"ן למסכת נזיר, פסקי תוספות, הרא"ש עם מעדני יו"ט ודברי חמודות, תפארת שמואל, חידושי הלכות ואגדות מהרש"א, מהרש"ל, מהר"ם, פסקי הרא"ש, שינוי נוסחאות מכת"י הרמב"ם על כל המשנה, פי' המשניות להרמב"ם, הערות על שינוי נוסחאות בגליון הש"ס עפ"י מסורת תימן, הרי"ף לכל מסכת עם פרש"י, רבנו יונה, רבנו נסים, נמוקי יוסף, שלטי הגיבורים, המאור הקטן, השגות הראב"ד ועוד מעלות רבות. ניתן לרכוש כרכים בודדים.


קרא עוד אודות הש"ס

מחיר שוק: 2,390.00 ש"ח
מחיר מבצע: 1,690.00 ש"ח
החיסכון שלך: 29%

עוד מפירושים על נ"ך, משנה ותלמוד

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
מנורת המאור שתילי זיתים