לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירושים ומדרשים על התורה

חן טוב

מאת המחבר מארי יחיא בדיחי זצ"ל ובו כולל חידושים בדרך הפרד"ס על התורה ואגדות הש"ס
בצירוף הערות, הארות ומקורות מהרה"ג איתמר כהן שליט"א
15/01/2008
מחיר שוק: 50.00 ש"ח
מחיר מבצע: 39.00 ש"ח
החיסכון שלך: 22%
חידושי הרש"כ

חידושי הרש"כ

על התורה למוהר"ר שלום בכה"ר
יחיא כריף, מגדולי חכמי תימן
ומחכמי הישיבה הכללית בצנעא.
עם ביאורים והערות, ציונים ומקורות
מאת הרה"ג יוסף צברי שליט"א.
6/02/2017
מחיר שוק: 40.00 ש"ח
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

אהבת חיים

2 כרכים.
מנוקד, בשילוב דינים של השנה לפי פוסקים ראשונים ואחרונים בכל פרשה ופרשה, עם ביאורים נפלאים בצירוף משלים ומעשיות יקרים.
30/12/2007
מחיר שוק: 100.00 ש"ח
מחיר מבצע: 80.00 ש"ח
החיסכון שלך: 20%

אוצר הדרשות

2 כרכים.
מאת: ר' מרדכי יצהרי הי"ו
דברי הגות לפרשיות התורה לשבתות ומועדי ישראל, בספר זה כל פרשה ונושאיה העניניים מסודרים בפתיחת כל פרשה, וכן הושם דגש על מנהגים שנשתמרו במורשת יהודי תימן.
30/12/2007
מחיר שוק: 167.00 ש"ח
מחיר מבצע: 130.00 ש"ח
החיסכון שלך: 22%
אור לפירוש הטעמים

אור לפירוש הטעמים

מאת: ר' אבישי מרחבי הי"ו.
פרשנות על פי טעמי המקרא והניקוד. רעיונות לדרשות עם חידושי תורה לכל פרשיות התורה והחגים.
7/06/2016
מחיר שוק: 80.00 ש"ח
מחיר מבצע: 60.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

אור תורה

מדרשים ליקוטים וחידושים מאת: מארי פנחס מגורי זצ"ל
9/12/2008
מחיר שוק: 67.00 ש"ח
מחיר מבצע: 60.00 ש"ח
החיסכון שלך: 10%
ברכת יוסף

ברכת יוסף

לקט חידושי תורה על פרשיות השבוע וכן בענייני מילה, פדיון הבן, בר מצוה, שידוכין, חתונה ודרש לתשובה.
כולל בסופו ברהמ"ז, שירי שבת ועוד.
ליקט וחידש: הרב יוסף יעיש הי"ו.
מחיר שוק: 53.00 ש"ח
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
גלי ים

גלי ים

5 כרכים. מאת: הרב מרדכי יצהרי שליט"א.
רעיונות, הגיגים, פירושים וחידושים על פרשת השבוע. מיוסדים על דברי חז"ל בתלמוד במדרש בהלכה ובאגדה.
מחיר שוק: 40.00 ש"ח
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
המחיר לכרך בודד

דברי נחמיה

2 כרכים.
מאת: הרה"ג נחמיה כועי שליט"א
חיבור מקיף של דרשות על
פרשיות השבוע, מדרשים,
פרשנות, הלכה ומחקר תלמודי.
30/12/2007
מחיר שוק: 100.00 ש"ח
מחיר מבצע: 80.00 ש"ח
החיסכון שלך: 20%
הארות יחיא בתורה

הארות יחיא בתורה

מאת ד"ר מנשה זכריה הי"ו. דרשות על פרשיות השבוע. פירושים נחמדים ומקוריים ופרשנות מעניינת על דברי חז"ל ועל פירוש רש"י לדרוש בכל עת ולכל קהל.
4/01/2017
מחיר שוק: 33.00 ש"ח
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
החיסכון שלך: 24%
זהר הפרשה

זהר הפרשה

מחיר שוק: 67.00 ש"ח
מחיר מבצע: 50.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

זרע יעקב

מאת: מארי יחיא בן יעקב צאלח זצוק"ל פירושים וחידושים על התורה, צילום כתב יד יחיד בעולם, מהדורה פקסמילית בת 130 עותקים ממוספרים בלבד, בצילום צבעוני ובכריכת עור מהודרת. עם הקדמת מו"ר פנחס קורח שליט "א.
26/07/2009
מחיר שוק: 253.00 ש"ח
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
חכמה קדומה

חכמה קדומה

מחיר שוק: 93.00 ש"ח
מחיר מבצע: 70.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
חכמת שלמה

חכמת שלמה

לרבינו מארי שלמה טביב זצ"ל
פירוש נפלא בדרך הפרד"ס
על ספר במדבר וחלק
מספר דברים.
14/06/2017
מחיר שוק: 60.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

חמדת ימים

2 כרכים.
מדרש על חמשה חומשי תורה בדרך הפרד"ס מאת, המקובל האלוקי, משורר נעים זמירות מו"ר הרה"ג שלם שבזי זצוק"ל. מוגה מעצם כתב יד קדשו, כולל ספר החול שנקרא סוד הנקודה. מהדורא חדשה ומפוארת.
30/12/2007
מחיר שוק: 133.00 ש"ח
מחיר מבצע: 135.00 ש"ח
החיסכון שלך: -2%
להבת יוסף

להבת יוסף

מאת הרה"ג יוסף אחרק שליט"א.
עיונים בפרשת השבוע וכן קונטריס שבעים שמות לעם ישראל, לתורת ישראל, לירושלים ולקב"ה.
מחיר שוק: 45.00 ש"ח
מחיר מבצע: 37.00 ש"ח
החיסכון שלך: 18%

לקט שושנים

לקט מדרשים, חידושים ופרפראות נאות על התורה. מאת: הרב משה נהמי זצ"ל
30/12/2007
מחיר שוק: 67.00 ש"ח
מחיר מבצע: 50.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

מאור האפלה

לרבינו נתנאל בן ישעיה
30/12/2007
מחיר שוק: 70.00 ש"ח
מחיר מבצע: 65.00 ש"ח
החיסכון שלך: 7%
מדרש דברי שמואל

מדרש דברי שמואל

מאת הרה"ג שמואל ב"ר אברהם צ'אהרי זצ"ל.
אוסף דרשות על סדר פרשיות השבוע וכן דרושים לחגים ובעניינים שונים.
3/09/2017
מחיר שוק: 47.00 ש"ח
מחיר מבצע: 35.00 ש"ח
החיסכון שלך: 26%

מדרש הבאור

על חמישה חומשי תורה והפטרות. לר' סעדיה בן דוד אלד'מארי 2 כרכים
30/12/2007
מחיר שוק: 173.00 ש"ח
מחיר מבצע: 160.00 ש"ח
החיסכון שלך: 8%

מדרש הגדול

10 כרכים.
מאת: הרה"ג דוד בן ר' עמרם עדני זצוק"ל
המהדיר: ר' מרדכי מרגליות הי"ו
אחת מיצירות המופת הגדולות והמפורסמות ביותר, אשר נתחברו בגולת תימן. חיבור מקיף ועתיק על חמשה חומשי תורה עם מדרשים ואגדות רבות. יוצא לאור ע"פ כתבי יד עם חילופי נוסחאות והערות.
30/12/2007
מחיר שוק: 820.00 ש"ח
מחיר מבצע: 630.00 ש"ח
החיסכון שלך: 23%
מדרש רבה המפורש

מדרש רבה המפורש

6 כרכים.
על התורה וחמש מגילות, ערוך מחדש עם ניקוד ופיסוק והשלמת הפסוקים עם "פשט המדרש" ו"אור המדרש"- דברי חכמים להבנת עומק המדרש.
מחיר שוק: 360.00 ש"ח
מחיר מבצע: 270.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

מדרש תנחומא המפואר

2 כרכים.
מהדורה חדשה, מתוקנת עם פירושי "עץ יוסף" ו"ענף יוסף" מנוקדים, כמו
כן, נפתחו הראשי תיבות והופנו הרבה מראי מקומות להקל על הלומדים.
30/12/2007
מחיר שוק: 125.00 ש"ח
מחיר מבצע: 125.00 ש"ח
החיסכון שלך: 0%

מנחת יהודה - כתב יד

3 כרכים. מאת: מארי יהודה ג'זפאן זצוק"ל.
המדרש הגדול והשלם, אוצר התורה וטעמי המקרא, עם "פנים חדשות" למחבר בספר "אוצרות שלמים" ממהר"י בשירי זצוק"ל ועוד רבנים רבים מגדולי ישראל. בפורמט של דפוס או כתב יד.
30/12/2007
מחיר שוק: 40.00 ש"ח
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
המחיר לסט

מנחת יהודה - דפוס

3 כרכים. מאת: מארי יהודה ג'זפאן זצוק"ל.
המדרש הגדול והשלם, אוצר התורה וטעמי המקרא, עם "פנים חדשות" למחבר בספר "אוצרות שלמים" ממהר"י בשירי זצוק"ל ועוד רבנים רבים מגדולי ישראל. בפורמט של דפוס או כתב יד.
30/12/2007
מחיר שוק: 195.00 ש"ח
מחיר מבצע: 147.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

מעיין גנים

2 כרכים.
מאת: ר' יחיאל עמרמי הי"ו.
עיונים בתורה, נביאים וכתובים, בפרשת השבוע ובמועדים, וכן מאמרים בנושאים ערכיים: תורה, עם ישראל, וארץ ישראל.
30/12/2007
מחיר שוק: 142.00 ש"ח
מחיר מבצע: 142.00 ש"ח
החיסכון שלך: 0%
מקוה שלום

מקוה שלום

פירושים ודרשות מוסריות על פרשיות התורה בשילוב סיפורים ומעשיות מגדולי הדורות בשפה ברורה ונעימה.
נערך ע”י: שלום בן מו”ר יפת טיירי שליט”א.
18/06/2014
מחיר שוק: 50.00 ש"ח
מחיר מבצע: 38.00 ש"ח
החיסכון שלך: 24%

משכיל דורש

מאת: הרה"ג יחיא קורח זצוק"ל.
פירוש בדרך הפרד"ס עם הלכה
ומנהג, וביאורים על תרגום אונקלוס
על שירי שבת, מסכת אבות ועוד.
עם מבוא מקיף, הערות וביאורים
מאת הרה"ג שלמה קורח שליט"א.
30/12/2007
מחיר שוק: 43.00 ש"ח
מחיר מבצע: 34.00 ש"ח
החיסכון שלך: 21%

נפלאות מתורתך - במדבר א'

מאת הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א הכולל חידושים וביאורים, דרשות ומאמרים על סדר פרשיות התורה. כרך במדבר א'.
1/07/2008
מחיר שוק: 58.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 22%

נפלאות מתורתך - במדבר ב

במדבר: 2 כרכים. מאת: הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א
חלק א' (פרשות במדבר-קרח)
חלק ב' (פרשות חקת-מסעי)
חידושים, ביאורים, חקרי הלכות ומאמרים על סדר חמשה חומשי תורה, ההפטריות וחמש מגילות.
המחיר לכרך בודד.
2/03/2009
מחיר שוק: 50.00 ש"ח
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח
החיסכון שלך: 20%
המחיר לכרך בודד

נר מצוה ותורה אור

מאת: ר' יוסף נדב הי"ו מאמרים ושיחות על פרשיות השבוע - פרשנות חז"ל ראשונים ואחרונים, מדרש ואגדה, סיפורי לקח ומוסר.
1/08/2010
מחיר שוק: 60.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
סגולת ישראל

סגולת ישראל

מאת: הרה"ג ישראל בן שלמה
הכהן זצוק"ל.
צילום כתב יד, כרך ראשון הכולל:
פירוש על ספרי בראשית ושמות
על דרך הקבלה וספר האילן.
מחיר שוק: 42.00 ש"ח
מחיר מבצע: 35.00 ש"ח
החיסכון שלך: 17%
עב הענן

עב הענן

מאת: הרב יניב דהרי שליט"א
לקט דברים הנובעים מהתבוננות בפסוקי התורה ודברי חז"ל סובבים ע"פ סדר פרשות התורה ונלווה אליו פירוש "יטריח עב" – הערות וביאורים.
מחיר שוק: 55.00 ש"ח
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח
החיסכון שלך: 27%
עבודת חיים

עבודת חיים

מחיר שוק: 80.00 ש"ח
מחיר מבצע: 60.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
עוז יהודה

עוז יהודה

מאת: הרה"ג אסף הלוי שליט"א.
פנינים וחידושים רמזים ודרושים על סדר פרשיות התורה, בתוספת הערות והוספות יקרות בשם מעדני הלוי.
4/12/2013
מחיר שוק: 27.00 ש"ח
מחיר מבצע: 20.00 ש"ח
החיסכון שלך: 26%

עמק הפרשה

4 כרכים. מאת: הרה"ג מיכאל זכריהו שליט"א.
חלקים בראשית, שמות א', שמות ב' ובמדבר, פרקי מחשבה, מוסר והשקפה על סדר פרשיות התורה.
המחיר לכרך בודד.
26/11/2013
מחיר שוק: 60.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
המחיר לכרך בודד
ענף חיים

ענף חיים

מאת: הרה"ג אברהם אלנדאף זצ"ל.
כולל בתוכו ספר "פתחון טוב" על חמשה חומשי תורה, וספר "זכרוני איש" – שו"ת על ארבעה טורים.
מחיר שוק: 67.00 ש"ח
מחיר מבצע: 50.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
עץ החיים

עץ החיים

מאת: הרה"ג סעדיה אלנדאף זיע"א. כולל פירושים נפלאים על דרך הפרד"ס על חמשה חומשי תורה. נערך והובא
לדפוס לראשונה מכת"י המחבר.
מחיר שוק: 50.00 ש"ח
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח
החיסכון שלך: 20%
עצי הלבנון

עצי הלבנון

מאת: הרב סעדיה נחשון זצ"ל.
על חמשה חומשי תורה, ספר יהושע, ספר תהילים, על המועדים ונושאים מגוונים.
17/11/2014
מחיר שוק: 47.00 ש"ח
מחיר מבצע: 35.00 ש"ח
החיסכון שלך: 26%

ערוגות הבושם

מאת: הרה"ג המקובל סעדיה בן אור זצוק"ל. ביאורים ופירושים, דברי מוסר וחידושים, רמזים ודרושים על חמשה חומשי תורה, המיוסדים על דברי חז"ל, בעלי התלמוד והמדרשים.
30/12/2007
מחיר שוק: 53.00 ש"ח
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
פירוש נביאים ראשונים

פירוש נביאים ראשונים

4 כרכים. לר' אברהם בן שלמה, העתיק, תירגם והעיר הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.
כרך א' – יהושע שופטים. כרך ב' – שמואל א'. כרך ג' – שמואל ב'. כרך ד' – מלכים א'
מחיר שוק: 47.00 ש"ח
מחיר מבצע: 35.00 ש"ח
החיסכון שלך: 26%
המחיר לכרך בודד

פירושי רב סעדיה גאון

לספר שמות
תרגם והעיר: פרופ' יהודה רצהבי
9/12/2008
מחיר שוק: 82.00 ש"ח
מחיר מבצע: 70.00 ש"ח
החיסכון שלך: 15%

פרדס רימונים

5 כרכים. מאת: מארי אברהם הלוי זצוק"ל.
פירוש על התורה עם פירוש "פרי מגדים". מכיל קרוב ל-50 ספרים מפרשי המקרא על דרך הפרד"ס, דברי גאוני וחכמי תימן ודברי המחבר עצמו. צילום כתי"ק.
30/12/2007
מחיר שוק: 183.00 ש"ח
מחיר מבצע: 150.00 ש"ח
החיסכון שלך: 18%

פרקי מקרא

מאת: ר' מהלל העדני זצ"ל.
מבחר גדול של סיפורי המקרא כתובים בלשון פשוטה וברורה וכן מוסר ההשכל היוצא מתוך חלק מהסיפורים המסופרים מנקודת מבטו האישית של המחבר.
9/12/2008
מחיר שוק: 53.00 ש"ח
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

צרור החיים

מאת: מארי חיים קורח זצוק"ל פירושים וחידושים על התורה, צילום כתב יד יחיד בעולם מתוך כת"י קודשו של
רבינו המחבר, מהדורה פקסמילית בת 100 עותקים ממוספרים בלבד, בצילום צבעוני ובכריכת עור מהודרת . עם הקדמת מו"ר פנחס קורח שליט"א .
25/05/2009
מחיר שוק: 253.00 ש"ח
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

קיץ המזבח

מאת: מארי חיים כסאר זצוק"ל.
פירוש על התורה, כולל בתוכו
מוסרים והנהגות, דרכי התורה
והמצוות ותיקוני המידות. נלווה
אליו ספר שאלות ותשובות "החיים והשלום".
30/12/2007
מחיר שוק: 57.00 ש"ח
מחיר מבצע: 43.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

רחש ליבי

מאת: הרב יעקב דרחי שליט"א
חידושים על התורה והנ"ך וכן
קצת ביאורים על הזוהר,
פרפראות וסגולות.
9/12/2008
מחיר שוק: 62.00 ש"ח
מחיר מבצע: 48.00 ש"ח
החיסכון שלך: 23%
שבעים פנים לתורה

שבעים פנים לתורה

מאת: ר' יוסף צוריאלי הי"ו.
אוסף הרצאות ודרשות על חמישה חומשי תורה, על המועדים, התפילה ומן המדרשים.
מחיר שוק: 80.00 ש"ח
מחיר מבצע: 60.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

שואל ומשיב

פירוש מדרשי אלגורי על התורה ועל ההפטריות לאחד מחכמי תימן במאה ה-ט"ו. העתקה, תרגום, מבוא ופירוש מאת: מאיר חבצלת ויוסף טובי.
30/12/2007
מחיר שוק: 60.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%

שלחן מלכים

4 כרכים. חומשים בראשית, שמות, במדבר ודברים. מהרה"ג יוסף צברי שליט"א.
חידושים וביאורים, רעיונות טעמים ורמזים, סיפורים
ופרפראות. מלוקט מתורתם של עשרות חכמי תימן לדורותיהם.
המחיר לכרך בודד.
17/11/2011
מחיר שוק: 62.00 ש"ח
מחיר מבצע: 47.00 ש"ח
החיסכון שלך: 24%

שלחן שלמה

2 כרכים. מאת: הרב שלמה צדוק שליט"א טעמי תורה ומצוה הגות ומחשבה על חמישה חומשי תורה ומועדים, עם טעמי ובאורי התורה להרמב"ם.
1/08/2010
מחיר שוק: 100.00 ש"ח
מחיר מבצע: 75.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
המחיר לסט

שמים וארץ

מאת: ר' אברהם גרשי הי"ו חלק א' בראשית - בחינת רוחניות - גשמיות, פירוש על התורה במחשבה זו ונוסף עליו "תרמיל אברהם" והוא איסוף פסוקים מהתנ"ך ופירוש עליהם.
1/08/2010
מחיר שוק: 60.00 ש"ח
מחיר מבצע: 45.00 ש"ח
החיסכון שלך: 25%
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
מנורת המאור שתילי זיתים