לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

נח

21/01/2008

ויהיו כל ימי נח. עיין דברי הגאון הנפלא מהרי"ץ זצוק"ל (בחלק הדקדוק). ואני הדל והצעיר מצאתי בחומש עזרת תורה שכתב בגליון בזה הלשון, בס"ת אשכנזי(ם) כתוב ויהיו. (צ"ע אם כתוב במי"ם אחרי היו"ד ונפקא מינה אם ס"ת הוא אחד או רבים). ובחידושי מהרש"א שעל התורה כתוב שמי ששנותיהם לא הרבה כתוב בהם ויהי לא ויהיו, מכאן משמע שרק חנוך ולמך ששנותיהם מעטים לגבי הדורות האחרים כתוב בהם ויהי, אבל נח הנה השנים שלו יותר ארוכים משנות אדם הראשון שהרי חיה תתק"ן.

עוד מחידושי מארי יחיא אלשיך על תורה

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
הרב רמתי