לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

ויחי

21/01/2008

כתוב במד"ר (פפ"ד י) שחמש פעמים השתחוו אחיו של יוסף ליוסף, כנגד חמש אלומות שנזכרו בפסוק (וישב לז ז) והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה וכו'. ובעץ יוסף כתוב ד' והחמישי אמר שמה אולי הוא וישתחו ישראל על ראש המטה. ולפי דעתי הקלה והפעוטה שאפשר לספור חמש פעמים השתחויות. א' ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה. ב' וישתחוו לו ארצה (כשהביאו לו המנחה). ג' ויקדו וישתחוו. ד' ויפלו לפניו ארצה, כשחזרו אחרי ענין הגביע. חמישית אחרי מות יעקב אבינו וילכו גם אחיו ויפלו לפניו.

עוד מחידושי מארי יחיא אלשיך על תורה

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
הרב רמתי