לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

מדור ימי הפסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

ישעיה

21/01/2008

מלך בבל כתוב עליו (ישעיה יד יג) שאמר השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון. אמנם חז"ל (תרגום יב"ע) [פירשו] שכוונתו על ישראל שנקראו כוכבים והראיה לזה שהרי הוא אומר ואשב בהר מועד בירכתי צפון והוא בית המקדש שנ' (תהלים מח ג) הר ציון ירכתי צפון. אבל אפשר עוד לפרש שהוא חשב שיוכל לעלות על הכוכבים במיני מכשירים שחשב עליהם או באיזה שמות שהיו עוסקים בהם כמו שכתוב (ישעיה מז יב) עמדי נא בחבריך וברוב כשפיך. כנגד זה השיבו הקב"ה למלך בבל ע"י הנביא ואמר לו (שם שם טו) אך אל שאול תורד אל ירכתי בור. וראיה לפירוש זה ממה שאמר עוד מלך בבל (שם שם יד) אעלה על במתי עב אדמה לעליון.

כתוב (ישעיה ס כה) אני ה' בעתה אחישנה, ואמרו חז"ל (סנהדרין צח א) זכו אחישנה, לא זכו בעתה. ואמרו שגאולת ישראל היא באה לאט לאט כמאה"כ (שה"ש ו י) מי זאת הנשקפה כמו שחר וכו', תחילה כמו שחר, אח"כ יפה כלבנה, אח"כ ברה כחמה, אח"כ איומה כנדגלות. וכן אמרו ז"ל שהגאולה באה כמו האור שהוא בא לאט לאט כמו שכתוב ביוצר המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. מלת ברחמים פירושו שהאור איננו בא בפעם אחת. שאלו הוא בא בבת אחת היו בני אדם מתעוורים, כך הגאולה באה לאט לאט, כל זה אם אין תשובה ומעשים טובים מספיקים לכך, אך אם כל ישראל יעשו תשובה אז הגאולה באה פתאום שנ' (מלאכי ג א) ופתאם יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים וכו'.

עוד מחידושי מארי יחיא אלשיך על נביאים וכתובים

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק