לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

שירי דיואן מעניין פורים

מילים לשירים פורים פורים, אשיר לאל, שמח דודי
9/02/2008

פורים פורים

פורים פורים פורים לנו           ברוך אשר בחר בנו:

 

יתרומם שם אלהינו                   הנוקם את נקמתינו

מעמלק ראש צרינו                כי ברפידים נלחם בנו:

 

ואף גם זאת בהיותינו               גולים בארץ אויבינו

לא עזבנו אלהינו                      להפר בריתו איתנו:

 

סתר היתה לראש                  אל מלך גדול וקדוש

בימי המלך אחשורוש                י"י הוא משגב לנו:

 

פתשגן הנשתון                 להכרית את עם לא אלמן

בעצת הצורר המן                       אזי חיים בלעונו:

 

שלח רצים דחופים             אל שבע ומאה ועשרים

להשמיד כל היהודים                לולי י"י שהיה לנו:

 

לבש נקם ולי חסה                  על יד ימיני והדסה

זמר חדש אליו אשא                 עד הנה י"י עזרנו:

 

ויוציאנו לרוחה                            ומיגון ואנחה

ליהודים היתה שמחה                ואור יקר זרח לנו:

 

מלאו גביעכם יין                    ושלחו מנות לאין

ונראה עיו בעין                        בשוב י"י אותנו:

 

 

אשיר לאל

אשיר לאל רם ונשא. בקראי מגלת הדסה. ואויב בבשתו מכוסה. ומשמע ודומה ומשא:

 

צרה דבוקה בהמן. נתלה עלי עץ מזומן. הכין לצדיק ונאמן. חשב ואמר ועשה: פז'

 

שוטה וחוטא לאל רם. יבש ויכלה ויחרם: ואחיו ובניו ועשרם. ודתם ודעתם מאוסה: פז'

 

הושב גמולו בראשו, נתלה ועלה באשו: כי הוא מתחייב בנפשו. ונפשו גבוהה וגסה: פז'

 

כי מרדכי היהודי. האל קראו ידידי: כי הוא בדורו יחידי. הועד בכלב משוסה: פז'

 

בקש תלותו עלי עץ גבה וקרא ליועץ: היא עמדה לו ויועץ. נכשל בעצה ונמסה:פז'

 

צהלה ושמחה בשושן. שותים ליין מיושן: גם על הדסה ובלשן. שרת שכינה וחסה:

והללויה

 

שמח דודי

שמח דודי ביום פורים. וייטב לבך ושורר על נבלים: פז'

 

לאל עשה לך היום נקמות באויביך. ותלום על חבלים: פז'

 

עשה שמחה וגם משתה ויום טוב. ביין ישן. ומשמן העגלים: פז'

 

ומתנות לאביונים תשלח לאין נכון. תחלק לו חבלים: פז'

 

וזכרון הפלאות העצומים. אשר עשה. לך רב הפעלים: פז'

 

בפיך שים. ודבר בם לעין כל. ואל תשעה. בדברי ההבלים: פז'

 

למען ידעו כי יש מבקש לישראל וגם מעשיו גדולים:

והללויה

עוד מענייני ימי הפורים

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
החנות