לק"י

שימו לב, האתר עבר שרת בימים אלו, אנו משתדלים לסדר את כל קבצי השמע והצפייה, במידה ומצאתם לינק לא עובד נא יידעו אותנו, תודה רבה צוות נוסח תימן
למדור חג הפסח לחץ כאן

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
ראשי
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

מוהל מומחה

מילה לשם שמים ע"י הרב אלי טביב שליט"א שיטה ייחודית לא כאבים, 052-3391017
3/02/2009דברי הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א

וזאת לתעודה

בידי הרב הנכבד והחשוב יקר המעלות בעל מידות טובות ר' אלי טביב הי"ו שלמד אצלי את האומנות של מעשה המילה עד תכליתה ויודע לאמן את ידיו בזריזות נפלאה ובנקיון כאחד המוהלים המומחים הגדולים וכל מאן דין סמוכו לנא  ויכולים כל בני ישראל למסור לידו למול את בניהם ולסמוך עליו כעל מוהל ותיק ומומחה גדול בלי חשש ופקפוק כל שהוא כי בר סמכא הוא.

והנני נותן את ברכתי שיצליח במלאכתו מלאכת הקודש ומלאך הברית יעמוד תמיד לימינו.

שלמה יוסף מחפוד

עוד מפרסמים בנוסח תימן

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
מצות טעמו וראו