לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

נוסח ספירת העומר כמנהג ק"ק תימן טקסט ושמע

סדר הספירה כפי מנהגינו. הגדול שבציבור (או חזן בית־הכנסת) מודיע תחילה מניין הספירה של אתמול, כגון ביום העשירי אומר כך, אתמול תשעה יומי בעומרא, דאינון חד שבועא ותרין יומי. ואח"כ מברך, בא"י אמ"ה אקב"ו על ספירת העומר, ומתכוין בברכה זו להוציא את כל הקהל וגם הם מתכוונים לצאת בברכתו. סיים הברכה, עונים כולם אמן. וממשיכים לומר, וכן הוא אומר עמהם, "הַאיְדַּאנָא עשרא יומי בעומרא, דאינון חד שבועא ותלתא יומי", לפי שמצוה על כל אחד ואחד לספור לעצמו. (ופירוש "האידאנא", כמו האיי עידאנא, ר"ל זה העת. ובספירת יום אחרון, מסיימים שבעה שבועי "שלמי", ר"ל תמימים).

נוסח ספירת העומר להאזנה מאת מארי שלמה צדוק הי"ו


לְשֵׁם יֵחוּד קֻדשָׁא בְּרִיך הוּא וּשׁכִינְתֵיהּ

 

בָּרוּך אַתָּה יְ"יְ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶך הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל סְפִירַת הָעֹמֶר: (הצבור עונים) אָמֵן.

 

 

ט"ז בניסן א' בעומר

 

 הַאידַּאנָא חַד יוֹמָא בְּעֻמרָא:

 

י"ז בניסן ב' בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּרֵין יוֹמֵי בְּעֻמרָא:

 

י"ח בניסן ג' בעומר

 

  הַאידַּאנָא תְּלָתָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא:

 

י"ט בניסן ד' בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא:

 

כ' בניסן ה' בעומר

 

 הַאידַּאנָא חַמשָׁא יוֹמֵי בְּעֻמרָא:

 

כ"א בניסן ו' בעומר

 

 הַאידַּאנָא שִׁתָּא יוֹמֵי בְּעֻמרָא:

 

כ"ב בניסן ז' בעומר

 

 הַאידַּאנָא שִׁבעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַד שָׁבוּעָא:

 

כ"ג בניסן ח' בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּמָניָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַד שָׁבוּעָא וְחַד יוֹמָא:

 

כ"ד בניסן ט' בעומר

 

 הַאידַּאנָא תִּשׁעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַד שָׁבוּעָא וּתרֵין יוֹמֵי:

 

כ"ה בניסן י' בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַד שָׁבוּעָא וּתלָתָא יוֹמֵי:

 

כ"ו בניסן י"א בעומר

 

 הַאידַּאנָא חַד עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַד שָׁבוּעָא וְאַרבְּעָא יוֹמֵי:

 

כ"ז בניסן י"ב בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּרֵי עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַד שָׁבוּעָא וְחַמשָׁא יוֹמֵי:

 

כ"ח בניסן י"ג בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָת עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַד שָׁבוּעָא וְשִׁתָּא יוֹמֵי:

 

כ"ט בניסן י"ד בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבַּעַת עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּרֵין שָׁבוּעֵי:

 

ל' בניסן ט"ו בעומר

 

 הַאידַּאנָא חַמשַׁת עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּרֵין שָׁבוּעֵי וְחַד יוֹמָא:

 

א' באייר ט"ז בעומר

 

 הַאידַּאנָא שִׁתַּת עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְאִינּוּן תְּרֵין שָׁבוּעֵי וּתרֵין יוֹמֵי:

 

ב' באייר י"ז בעומר

 

 הַאידַּאנָא שִׁבעַת עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּרֵין שָׁבוּעֵי וּתלָתָא יוֹמֵי:

 

ג' באייר י"ח בעומר

 

 הַאידַּאנָא תַּמנַת עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּרֵין שָׁבוּעֵי וְאַרבְּעָא יוֹמֵי:

 

ד' באייר י"ט בעומר

 

 הַאידַּאנָא תִּשׁעַת עֲשַׂר יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּרֵין שָׁבוּעֵי וְחַמשָׁא יוֹמֵי:

 

ה' באייר כ' בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּרֵין שָׁבוּעֵי וְשִׁתָּא יוֹמֵי:

 

ו' באייר כ"א בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וְחַד יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּלָתָא שָׁבוּעֵי:

 

ז' באייר כ"ב בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וּתרֵין יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּלָתָא שָׁבוּעֵי וְחַד יוֹמָא:

 

ח' באייר כ"ג בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וּתלָתָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּלָתָא שָׁבוּעֵי וּתרֵין יוֹמֵי:

 

ט' באייר כ"ד בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וְאַרבְּעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּלָתָא שָׁבוּעֵי וּתלָתָא יוֹמֵי:

 

י' באייר כ"ה בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וְחַמשָׁא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּלָתָא שָׁבוּעֵי וְאַרבְּעָא יוֹמֵי:

 

י"א באייר כ"ו בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וְשִׁתָּא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּלָתָא שָׁבוּעֵי וְחַמשָׁא יוֹמֵי:

 

י"ב באייר כ"ז בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וְשִׁבעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן תְּלָתָא שָׁבוּעֵי וְשִׁתָּא יוֹמֵי:

 

י"ג באייר כ"ח בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וּתמָניָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן אַרבְּעָא שָׁבוּעֵי:

 

י"ד באייר כ"ט בעומר

 

 הַאידַּאנָא עַשׂרִין וְתִשׁעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן אַרבְּעָא שָׁבוּעֵי וְחַד יוֹמָא:

 

ט"ו באייר ל' בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן אַרבְּעָא שָׁבוּעֵי וּתרֵין יוֹמֵי:

 

ט"ז באייר ל"א בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וְחַד יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן אַרבְּעָא שָׁבוּעֵי וּתלָתָא יוֹמֵי:

 

י"ז באייר ל"ב בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וּתרֵין יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן אַרבְּעָא שָׁבוּעֵי וְאַרבְּעָא יוֹמֵי:

 

י"ח באייר ל"ג בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וּתלָתָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן אַרבְּעָא שָׁבוּעֵי וְחַמשָׁא יוֹמֵי:

 

י"ט באייר ל"ד בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וְאַרבְּעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן אַרבְּעָא שָׁבוּעֵי וְשִׁתָּא יוֹמֵי:

 

כ' באייר ל"ה בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וְחַמשָׁא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַמשָׁא שָׁבוּעֵי:

 

כ"א באייר ל"ו בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וְשִׁתָּא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַמשָׁא שָׁבוּעֵי וְחַד יוֹמָא:

 

כ"ב באייר ל"ז בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וְשִׁבעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַמשָׁא שָׁבוּעֵי וּתרֵין יוֹמֵי:

 

כ"ג באייר ל"ח בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וּתמָניָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַמשָׁא שָׁבוּעֵי וּתלָתָא יוֹמֵי:

 

כ"ד באייר ל"ט בעומר

 

 הַאידַּאנָא תְּלָתִין וְתִשׁעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַמשָׁא שָׁבוּעֵי וְאַרבְּעָא יוֹמֵי:

 

כ"ה באייר מ' בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַמשָׁא שָׁבוּעֵי וְחַמשָׁא יוֹמֵי:

 

כ"ו באייר מ"א בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וְחַד יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן חַמשָׁא שָׁבוּעֵי וְשִׁתָּא יוֹמֵי:

 

כ"ז באייר מ"ב בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וּתרֵין יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן שִׁתָּא שָׁבוּעֵי:

 

כ"ח באייר מ"ג בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וּתלָתָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן שִׁתָּא שָׁבוּעֵי וְחַד יוֹמָא:

 

כ"ט באייר מ"ד בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וְאַרבְּעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן שִׁתָּא שָׁבוּעֵי וּתרֵין יוֹמֵי:

 

א' בסיון מ"ה בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וְחַמשָׁא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן שִׁתָּא שָׁבוּעֵי וּתלָתָא יוֹמֵי:

 

ב' בסיון מ"ו בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וְשִׁתָּא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן שִׁתָּא שָׁבוּעֵי וְאַרבְּעָא יוֹמֵי:

 

ג' בסיון מ"ז בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וְשִׁבעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן שִׁתָּא שָׁבוּעֵי וְחַמשָׁא יוֹמֵי:

 

ד' בסיון מ"ח בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וּתמָניָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן שִׁתָּא שָׁבוּעֵי וְשִׁתָּא יוֹמֵי:

 

ה' בסיון מ"ט בעומר

 

 הַאידַּאנָא אַרבְּעִין וְתִשׁעָא יוֹמֵי בְּעֻמרָא, דְּאִנּוּן שִׁבעָא שָׁבוּעֵי שַׁלמֵי:

 

 

הָרַחֲמָן יַחזִיר עֲבוֹדַת בֵּית הַמִּקדָשׁ לִמקוֹמָהּ בִּמהֵרָה בְיָמֵינוּ, וְאִמרוּ אָמֵן:

 

לַמְנַצֵּח בִּנגִינֹת מִזמוֹר שִׁיר: אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ יָאֵר פָּנָיו אִתָּנוּ סֶלָה: לָדַעַת בָּאָרֶץ דַּרכֶּךָ בְּכָל־גּוֹיִם יְשׁוּעָתֶךָ: יוֹדוּךָ עַמִּים, אֱלֹהִים. יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם: יִשׂמְחוּ וִירַנְּנוּ לְאֻמִּים. כִּי־תִשׁפֹּט עַמִּים מִישׁוֹר וּלאֻמִּים בָּאָרֶץ תַּנחֵם סֶלָה: יוֹדוּךָ עַמִּים, אֱלֹהִים. יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם: אֶרֶץ נָתְנָה יְבוּלָהּ יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ: יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים וְיִירְאוּ אוֹתוֹ כָּל־אַפסֵי־אָרֶץ:

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. אברהם (13/04/2017 15:23:56)

עוד במדור ימי העומר

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
החנות