לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת וירא

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת וירא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
28/10/2015
פירוש משכיל דורש לפרשת וירא

 ה. ואקחה פת וכו' כי על כן עברתם על עבדכם.

 פירש"י ז"ל כי על כן כמו על אשר, וכן כל כי על כן שבמקרא וכו' והנה פי' הרב ז"ל אינו אלא על ב' תיבות כי על שהם כמו על אשר, ותיבת כן אין לה פירוש. ולעד"ן שג' תיבות אלו סדרן כך. כן על כי, ר"ל כן ראוי להיות על אשר עברתם על עבדכם. וכן השאר כמו גבי לוט לאנשים אל תעשו דבר, כן על כי באו בצל קורתי. ר"ל כן ראוי לי שאוציא לכם בנותי תחתם על אשר באו בצל קורתי, ואולי שמפני שהן תיבות קטנות הן מתחלפות וכמו מנהגם לדבר אותם למפרע, וענינם ידוע להם. כמו שיש כן בשאר הלשונות שמרוב ההרגל בקצת ענינים יקדימו בהן המאוחר ויאחרו המוקדם. והנה רש"י ז"ל הוכרח לבאר הפי' הזה בפ' וישב ע"פ צדקה ממני כי על כן לא נתתיה שכ' וז"ל כי בדין עשתה על אשר לא נתתיה לשלה בני. מה שכתב כי בדין עשתה, פי' מלת כן המאוחרת, ומ"ש על אשר לא נתתיה הוא פי' על כי לא נתתיה, ונמצא שג' תיבות אלו לעולם הן הפוכים וסדרן הוא, כן על כי בכל מקום ודו"ק.

 

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק