מבחר שירי דיואן

 

 

שיר

זמר

הללי חלק ראשון

דקלון ירמי

הללי חלק שני

דקלון ירמי

הללי שלישי

דקלון ירמי

אבא שלום

ינון צדוק

אהבת דוד

ינון צדוק

אהבת הדסה

ינון צדוק

יושב בכסא הוד

שוהם שימחי

אהיה אשר אהיה

יששכר משה

כי אשמרה שבת

דקלון

אדון הכל

דקלון

הללי נפשי

שמואל מלאכי

דברי שיר

ילד

ביום שבת

ילד

אהיה אשר אהיה

אורי שבח

אהבת הדסה

עמרם

אסאלך

עמרם

אם נסגרו

עמרם

סעי יונה

יששכר משה

אם ננעלו

יואב כהן

אהוב מהר המור

יואב כהן

אקף יא צ'בי אלבר

יואב כהן

בך אבטח

יואב כהן

שגאני

יששכר משה

אהבת רעיה רצוני

נעימה

אהבת הדסה

שר שלום קשת

אודה לך אל חי

שר שלום קשת

אתחיל שבח

שר שלום קשת

תן אשישה

שר שלום קשת

אודה

רביד נגר

אסאלך  

רביד נגר

שובי יפהפיה

עמרם

מהדר

עמרם

עין ולב

עמרם

שור דודי

זמרים שונים

שבח אשיר כפי

עמרם

אם נסגרו

עמרם

אני הדל

עמרם

שאלי יפהפיה

-

אם ננעלו, לא עמרם

-

חתן תנה הודך

-

עין ולב

-

אלה-ים אשאלה יחיש

-

יהי חתן כמו עיש

רביד נגר

ספרי תמה

פרחי מתן

שובי יפהפיה

פרחי מתן

אהוב לבי

פרחי מתן

שובי כלילת הוד

פרחי מתן

אבדא בתווחיד

פרחי מתן

אסאלך יא חור אלגנאני

פרחי מתן

אחי בני תימן

פרחי מתן

אדון הכל

פרחי מתן

אהבת הדסה

פרחי מתן

רצה שיחי

פרחי מתן

אני אשאל

פרחי מתן אלי ערוסי

ביום שבת אשבח

פרחי מתן

שבת מנוחה היא לבני סגולה

פרחי מתן

אדון הכל

שלמה דחיאני

אילת חן נעימה 1

שלמה דחיאני

אילת חן   נעימה 2

שלמה דחיאני

אמלל שיר

שלמה דחיאני

אמת אתה חתננו

שלמה דחיאני

אשר ימול

שלמה דחיאני

צידה בד'ית'

שלמה דחיאני

באל יחיד

שלמה דחיאני

והללויה -   אל המרומם

שלמה דחיאני

יום שבת תשמח

שלמה דחיאני

לנר ולבשמים

שלמה דחיאני

שבח אזכיר -    אתחיל שבח

שלמה דחיאני

ישמח חתני דקלון

דקלון

ישקף ציון גולן

דקלון

אילת חן דקלון מתוך מחרוזת ציון גולן

דקלון

אהבת הדסה

מקהלת קרית אונו

אם ננעלו - ערוסי

מקהלת קרית אונו

אם ננעלו - דני כהן

מקהלת קרית אונו

סעי יונה

מקהלת קרית אונו

קריה יפהפיה –   ערוסי

מקהלת קרית אונו

לפלח הרימון - דני כהן

מקהלת קרית אונו

אני אשאל

מקהלת קרית אונו

אדון הכל - דני כהן

מקהלת קרית אונו

אם אשמרה שבת

מקהלת קרית אונו

לנר ולבשמים דני כהן

מקהלת קרית אונו

את בין עצי עדן

מקהלת קרית אונו

שמעתי – עוזירי

מקהלת קרית אונו

אהוב לבי

מקהלת קרית אונו

שבת מנוחה

מקהלת קרית אונו

יא   מחיי אלנפוס

מקהלת קרית אונו

אדון עולם  

מארי יוסף צובירי

לנר ולבשמים

אורי שבח

רצה שיחי

שר שלום קשת

חוס אלהי 2

שר שלום קשת

אהוב לבי

שר שלום קשת

שמע האל

אורי שבח

יפה נוף

אורי שבח

איומה בהר

דקלון

אם ננעלו   - מתוך מחרוזת תימנית

דקלון

שר הממונה - מתוך מחרוזת תימנית

דקלון

לנר ולבשמים -   מתוך מחרוזת תימנית

דקלון

סעי יונה - מתוך מחרוזת תימנית

דקלון

אשאל אלהי

דקלון

בריק בריק

בועז גדקה

אלאה אלכל

בועז גדקה

דברי   שיר

בועז גדקה

קאל אלאדיב - הופעה

שלום צברי

אבדא בתווחיד

שלום צברי

אני היום - מופע

שלום צברי

שרד מנאמי מופע

שלום צברי

אסאלך יא חור

גדי לוי