טליתות "עמראנייה"

מבצע!
טלית מידה 55

433.00 370.00

מבצע!
טלית מידה 100

760.00 390.00

מבצע!
טלית מידה 90

790.00 435.00

מבצע!
טלית מידה 80

720.00 470.00

מבצע!
טלית מידה 70

670.00 430.00

מבצע!
טלית מידה 60

590.00 390.00

מבצע!
טלית מידה 50

470.00 350.00

0