פירושים על נ"ך, משנה ותלמוד

מבצע!
אור החוזר – פירוש מהלל העדני

50.00 40.00

מבצע!
שיר השירים המפורש

23.00 17.00

מבצע!
משנה מסכת ראש השנה

45.00 35.00

מבצע!
משנה מסכת מועד קטן מנוקדת עפ"י מסורת…

45.00 35.00

מבצע!
מגילת אסתר טעם זקנים

50.00 40.00

מבצע!
יקר תפארת

80.00 58.00

מבצע!
שישה סדרי משנה

350.00 280.00

מבצע!
ספר שלש מגילות – מאור חיים

53.00 40.00

מבצע!
מסכת אבות – מהדורת צמח קיסר

53.00 40.00

מבצע!
דובר שלום

47.00 35.00

מבצע!
חמש מגילות עמיהוד

65.00 49.00

מבצע!
יבין שמועה

67.00 50.00

מבצע!
מדרש שלמה

87.00 65.00

מבצע!
משלי הוצאת תורת אבות

40.00 30.00

מבצע!
משלי אוצרות תימן

36.00 29.00

מבצע!
פרקי אבות עם פירושי הרמב"ם ורבנו עובדיה

19.00 15.00

מבצע!
פרקי אבות

23.00 18.00

מבצע!
פירות האילן

200.00 150.00

0