אלה מועדי ה'

28.00 19.00


סדר הקריאה בתורה, המפטיר וההפטרה לחגים ולמועדים לכל קהילות ישראל בארץ ובחו"ל. תימנים, ספרדים ואשכנזים.
באותיות גדולות ומאירות עיניים.

-
1
+
0