בארות שלמה - אבילות

67.00 50.00


מאת: הרה"ג שלמה צדוק שליט"א.


הערות וביאורים בהלכות אבילות ובמשנת רבותינו הראשונים כמלאכים עד להכרעת הפוסקים, הרמב"ם וב"י מרן הש"ע בחלק יו"ד עם נושאי כליו הש"ך, הט"ז, פת"ש ועוד.

-
1
+
0