ויעשו כולם אגודה אחת

60.00 45.00


מאת: הרב אלחנן מנצור הי"ו.


אוסף הלכות ומנהגי ימים נוראים ובו בירור הלכתי מהמשנה והגמרא, ראשונים ואחרונים עד גדולי זמנינו ובפרט פוסקי עדת תימן.


 


להגדלה לחץ על התמונה...


-
1
+
0