כתבים רפואיים לרמב"ם

310.00 250.00


4 כרכים מאת: זיסמן מונטנר כוללים בתוכם הנהגת הבריאות, פירוש לפרקי אבו קראט, ביאור שמות הרפואות ועוד, ערוכים


ומסודרים עפ"י כת"י בצירוף מבואות ביאורים ומפתחות.

-
1
+
0