מאגדות תימן

40.00 30.00מאת: ר' יהודה ירימי ז"ל.


מבחר סיפורים אשר היו שגורים בפיו של ר' יהודה ירימי, ליקט ורשם בנו אהרן ירימי, וכן קוים לדמותו מאת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.

-
1
+
0