מנורת המאור המהודר לשבתות ומועדים

60.00 53.00

ספר מנורת המאור אשר חברו כמוהר"ר יצחק אבוהב זצ"ל.
מכיל את הפרקים לשבתות ולמועדים בלבד.
מנוקד על פי מסורת יהודי תימן.
עם ראשי תיבות פתוחים.
השלמת פסוקים חסקרים ובאותיות מאירות עניים

-
1
+
0