מפי חכמים

44.00 33.00


מאת הרה"ג אברהם הלוי זצ"ל. כולל בתוכו טעמי הדינים והמנהגים. מלוקטים מהרבה ספרים בדרך יפה מסודרים על פי סדר השולחן ערוך


אורח חיים. מצורף מאמר “שיר המעלות לשלמה" מתולדות הרה"ג שלמה קרוואני זצ"ל.


 


להגדלה לחץ על התמונה...


-
1
+
0